Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_ef6f658c16f6b67fa5a54b314e009fe2, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
РОЗДІЛ 9. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ : Безпека життєдіяльності людини та суспільства : Бібліотека для студентів

РОЗДІЛ 9. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 

магниевый скраб beletage

Визначення поняття «Надзвичайний стан». Причини виник-нення та особливості розвитку надзвичайних станів, їх загальна характеристика та класифікація. Специфіка психогенної пове-дінки людей у надзвичайному станії. Надзвичайні стани природно-го, техногенного, соціально-політичного та воєнного характеру. Рівні надзвичайних станівй: об’єктовий, місцевий, регіональний, загальнодержавний, континентально-планетарний. Вимоги до систем оповіщення, зв’язку, медичного, санітарно-епідемічного нагляду у надзвичайному станії. Порядок ліквідації наслідків надзвичайних станів. Планування заходів для забезпечення без-пеки життєдіяльності на випадок надзвичайного стануї. Плани підприємств по запобіганню надзвичайних станів та їх ліквіда-ції. Дії адміністрації, персоналу та населення на випадок аварій, надзвичайних станів, ситуацій. Принципи та засоби захисту людей в умовах надзвичайних ситуацій. Роль держави у запобі-ганні виникнення надзвичайних станів. Діяльність Міністерства України з питань надзвичайних станів.

Надзвичайний стан (НС) – небезпека, яка реалізувалася. Час-то вона комплексна, багатофакторна і загрожує життю та здоров’ю великій кількості людей і охоплює, як правило, велику територію, результати його прояву зберігаються на протязі певного часу. В за-гальному випадку НС – це зовнішньо несподіване явище, для про-яву якого виникає сприятлива обстановка, з-за чого проявляється різке порушення цілісності об’єкта, сталості процесу. В результаті формуються різко негативні впливи на життєдіяльність населення, функціонування виробництва та соціальну сферу і природне серед-овище. Oтже, надзвичайний стан, ситуація – небезпека, що реалі-зувалася, в умовах якої суспільство, кожна людина прагне до само-збереження.

Аналізуючи процеси, які передують або супроводжують надзви-чайні ситуації слід враховувати особові та суспільно-політичні фак-тори. Часто НС – результат амбіціозних осіб або особи з мисленням люмпен-інтелігента або маргінала, які претендують на велику роль у колективі, суспільстві.

Безпека життєдіяльності людини та суспільства

Встановлені статистично достовірні зв’язки між сонячно-земними процесами та станом суспільно-політичних відношень. Періодично під-силюються прояви тероризму, міжетнічних війн, взаємної злоби та агре-сивності, релігійного сектанства, криміналізації влади. Передумовою НС будь якого характеру є падіння культури – загальної, виробничої зо-крема, девальвації та занепаду освіти, науки, деградація інтелігенції.

Сприяє проявам НС цілеспрямована пропаганда культу спожи-вання, насилля, штучний розподіл суспільства. Так, в 2009 р. в Укра-їні відбулося 1400 надзвичайних ситуацій, з них 390 – техногенного характеру, 202 – природного і більше 700 випадків виявлення та знешкодження застарілих боєприпасів. Внаслідок НС загинуло 418 людей, на воді – 3009 чоловік.

Рис. 8. Стан техногенно-екологічної небезпеки в Україні

282

Велике значення можуть мати природні цикли – сонячно-земні, космічно-земні, які порушують усталені зв’язки, визначаючи актив-ні та депресивні цикли у біосфері. Так, процеси на Сонці активно впливають на погодно-кліматичні характеристики, підсилюючи негативні антропогенні процеси – повіні, зсуви, епізоотії, пандемії. Причина антропогенного надзвичайного стану – високе техногенно-екологічне навантаження, що відображено на рис. 8.


Розділ 9. Безпека життєдіяльності в умовах надзвичайної ситуації

Для запобігання прояву небезпечного стану слід виконувати за-здалегідь передбачені дії, спрямовані на забезпечення безпеки. Над-звичайна ситуація, на відміну від надзвичайного стану, проявляєть-ся на протязі нетривалого часу і негативні її результати можуть бути більш менш швидко виправлені.

Правовий режим діяльності державних органів всіх рівнів, під-приємств, установ передбачений Конституцією України. Надзви-чайний стан, як фактичне явище потребує, згідно Закону України «Про надзвичайний стан», введення певних дій надзвичайного ха-рактеру. Він тимчасово допускає обмеження конституційних прав та свобод громадян, юридичних осіб і покладає на них додаткові обов’язки.

Згідно статті 2 цього закону метою введення надзвичайного ста-ну є якнайшвидша нормалізація обстановки, відновлення конститу-ційних гарантій. Вводиться надзвичайний стан за умов стихійного лиха, аварій, катастроф, епідемій, масових порушень правопорядку, блокування або захоплення особливо важливих об’єктів чи місце-востей, спроби захоплення державної влади або зміни конституцій-ного ладу в Україні шляхом насильства, посягання на територіальну цілісність держави. Вводиться такий стан на строк не більше 30 діб і не більше 60 діб в окремих місцевостях (ст. 8).

Закон визначає заходи, що застосовують в умовах надзвичай-ного стану: тимчасове виселення людей з небезпечних зон; встанов-лення, при необхідності, карантину; запровадження особливого по-рядку розподілення продуктів харчування; мобілізація всіх ресурсів для ліквідації наслідків, проведення аварійно-рятувальних і віднов-лювальних робіт.

Відомо, що будь-яка діяльність потенційно небезпечна, а самі небезпеки у житті людини носять перманентний, неперервний ха-рактер. Потенційна небезпека – це схована сила, невизначена у часі і просторі. Щоб ця сила проявилася, необхідні певні обставини – причини, які дозволяють потенційній небезпеці перейти в реальну. Причини можуть бути відомими або невідомими. Знання причин, уміння їх ідентифікувати – основа профілактики надзвичайних си-туацій.

Причина – це пусковий механізм надзвичайної ситуації. Перед проявом НС можуть виникнути його провісники – явища фізично-го, хімічного або біологічного характеру. Наприклад, перед земле-трусом на поверхню виповзають з нір, схованок тварини – змії, па-Безпека життєдіяльності людини та суспільства

вуки, гризуни. Перед сильним землетрусом, виверженням вулкану уночі в атмосфері виникає світіння. Відомий ряд ознак , які передві-щують різке погіршення погоди. Існують фізичні прилади, які вико-ристовують у синаптичних прогнозах для передбачення характеру погоди. Це дозволяє завчасно розробити систему дій, яка складаєть-ся з ретроспективного аналізу НС, проведення підготовчих робіт, ліквідації наслідків.

Питання

Охарактеризуйте ознаки надзвичайної ситуації, їх типи

Що таке пусковий механізм надзвичайної ситуації, наведіть приклади?

Охарактеризуйте законодавство про надзвичайний стан

Які ви знаєте провісники надзвичайної ситуації?Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_ef6f658c16f6b67fa5a54b314e009fe2, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0