Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
7.12. Вандалізм, ефекти особи та натовпу : Безпека життєдіяльності людини та суспільства : Бібліотека для студентів

7.12. Вандалізм, ефекти особи та натовпу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 

магниевый скраб beletage

Слово «Вандалізм» походить від назви древнього германського племені вандалів, яке в 455 р. зруйнувало та пограбувало Рим, знищив-ши цінні пам’ятки античної культури. Вандалізм – знищення культур-них та матеріальних цінностей і часто він пов’язаний з тероризмом. Те-пер сучасні вандали руйнують з-за наживи пам’ятники на кладовищах, пам’ятки культури з-за низького освітного, культурного рівнів.

Існують випадки «культурного» вандалізму – навмисне зни-щення історичних цінностей мистецтва – напевне не від багатства розуму, а скоріше як результат психічного відхилення. Часто ван-далізм характерний не тільки для окремої людини, а і для великої їх кількості – натовпу.

Натовп – велика, неструктурована кількість людей, яка існує досить короткий час. Психологічні закономірності поведінки людей – елемен-тів натовпу, мало залежать від освітнього, культурного рівня. У натовпі люди розміщуються, як правило, дуже щільно на невеликій площі, у без-посередній близькості. Це дає їм можливість підтримувати між собою зоровий і слуховий контакти, що необхідно для формування натовпу. Через це натовп живе єдиним настроєм, швидко змінюючи характер і спрямованість дій. Психіка людини у натовпі швидкозмінна і нестійка, що може привести до трагічних наслідків. Особистість ніби розчиняєть-ся, нівелюється, тому натовп «глухий» до інтересів окремої особистості. Саме тому у натовпі часто гинуть люди. З-за цього натовп – одне з най-небезпечніших місць перебування окремої людини.

Розділ 7. Соціально-політичні небезпеки

У натовпі люди однаково відчувають, думають і схильні до одна-кових рішень та вчинків – виникає «колективна душа», яка владна і авторитетна. Якщо юрба людей мчиться прямо на вас, постарайте-ся відступити, пригорнутися до стіни і пропустити основну юрбу, а якщо це неможливо, намагайтеся рухатися з тією ж швидкістю, що і юрба, тоді вас не звалять і не затопчуть. Якщо ви упали, постарайте-ся зібратися в грудку і захистити руками голову.

Людина в натовпі позбавлена самобутності і незалежності, її дії, поведінка визначаються підсвідомістю з-за чого домінують приро-дженні рефлекси – інстинкти і перед усім – самозбереження. У на-товпі люди безвідповідальні, і в багатьох з них домінують почуття безкарності. Через домінування підсвідомості спрощується інтелект, посилюються емоції, почуття, переживання з-за чого дії натовпу спон-танні. Важливим у ньому є оратор-лідер, якому він підкоряється. Але і лідер повинен діяти так, як того бажає більшість натовпу.

Для натовпу характерний ефект навіювання і зараження. На-віювання – спосіб психічного підсвідомого впливу на людину, або на весь натовп. При навіюванні людина, як правило, сприймає ін-формацію на віру, без критичного аналізу. Зігмунд Фрейд вважав, що феномен натовпу завжди з’являвся з появою ватажка, лідера. Він має у натовпі великий авторитет і сприяє навіюванню та зараженню великої маси людей своїми ідеями, гаслами.

Зараження – це мимовільна, спонтанна передача емоційного стану від однієї людини до іншої. Виникає так звана циркуляторна реакція – коли навіювання підсилюється певними емоціями. Припам’ятайте ві-домий вислів – хліба та видовищ, за допомогою яких можна керувати. Отже, натовп небезпечний своєю некерованістю, несподіваністю вчин-ків та неперадбаченими діями, які майже завжди супроводжуються погромами, великими матеріальними втратами, людськими жертвами. Але, знаючи психологію натовпу, ним можна управляти.

Питання

Що таке вандалізм, в чому його причини?

Що таке натовп, чому він небезпечний?

Які ознаки натовпу?

Як захиститися від психічних, фізичних впливів натовпу?

В чому небезпека навіювання?

Що таке циркуляторна реакція?