7.11. Проституція


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 

Назва у перекладі з латинської мови означає – виставляю для розпусти, безчещу. Це вид соціально зміненої поведінки, яка має ме-тою збагачення. Такий вид поведінки існував у рабовласницькому суспільстві за 2–3 століття до нашої ери і набув широкого розпо-всюдження у Древньому Римі, Греції, де існували дома розпусти – лупанарії. Прояви проституції можна розглядати як форму парази-тичного існування.

Небезпечним є розповсюдження різних хвороб, зокрема вене-ричних. Особливу відповідальність несуть особи, які залучають до цього виду діяльності підлітків. У більшості сучасних держав про-ституція заборонена на законодавчому рівні, бо з-за цього руйну-ється сім’я – клітинка суспільства. Отже, проституція – можлива причина розпаду суспільства. Проституція також є причиною вене-ричних хвороб – хвороб «любові», які до справжньої любові відно-шення не мають.

Ці хвороби – результат задоволення фізіологічних статтєвих потреб, часто невпорядкованих.Вважається, що саме з-за цього про-ституцію треба легалізувати. Але це суперечить багатовікової мора-лі, етики суспільства. Це сприятиме переходу людей до тваринного стану у цій важливій сфері людських стосунків. Слід підкреслити, що тільки для людини є характерним майже неперервні статтєві стосунки. У тваринному світі вони строго регламентовані природ-ними умовами, циклами – гони у тварин.

Всі соціальні небезпеки мають підгрунтя, джерела. Перед усім це незадовільний матеріальний стан та умови проживання – безробіття, з

Безпека життєдіяльності людини та суспільства

яким пов’язані страйки, повстання, революції, а з ними – тероризм та ван-далізм. Цьому сприяють низька освіченість, культура, які є основою кон-фліктів на міжнаціональному, етнічному, расовому, релігійному грунті. Крім соціального підгрунтя таких дій можуть бути і психічні, наприклад з-за неадекватної самооцінки, коли людина прагне того, чого вона досяг-ти ніколи не зможе з-за певних конституційних, психічних можливос-тей. Ці риси можуть стати причиною самогубства – суїциду. Найбільш небезпечними соціальними явищами є тероризм та вандалізм.

Питання

Що таке проституція, її причини?

Чим небезпечне це явище?

Чому в більшості країн світу проституція заборнена?

Які хвороби є супутниками проституції?