Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
7.9. Психічна безпека : Безпека життєдіяльності людини та суспільства : Бібліотека для студентів

7.9. Психічна безпека


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 

магниевый скраб beletage

Головною причиною будь-якого конфлікту є психічна діяльність людини, її нервова неврівноваженість. Формування людської психі-ки, особистості починається з моменту народження. Думки, погля-ди, переконання, смаки, звички і навіть помилки та хиби належать не тільки окремій людині, а і суспільству. Звички, спосіб життя фор-муються завдяки наслідуванню когось або запозичаються готовими у вигляді певних суспільних настанов, традицій. “Людина, як ковба-са – чим її начинять, з тим вона і ходить...” – казав Кузьма Прутков. Сучасні засоби масової інформації – основне джерело формування особистості.

Безпека життєдіяльності людини та суспільства

Здавна відомо, що на психіку людини впливають кольори, звуки, запахи, відчуття, які є базисом певної групи рефлексів, а вони – основа нашої діяльності. Чередування звуків, кольорів у певній послідовності можуть звеличити, перетворити людину на генія, або навпаки – зни-щити, перетворити на біоробота. Так впливає наприклад сучасна “мета-лева, важка” музика, особливо на молоду людину, підлітка з нестійкою психікою. Музикою, строкатим незвичайним вбранням, картинами, скульптурасми впливали на психіку людей давньоєгипетські жреці. У третьому столітті до нашої ери у Греції, Римі музикою та співами лі-кували божевільних. Майстри японської системи кіай-дзюцу знають спеціальні крики певної тональності, які використовують як бойові. Є “воскрешаючі”, що відновлюють серцеву діяльність та дихання, є і “вбиваючі” – здатні паралізувати людину. В сучасних японських шко-лах для поліпшення психічної атмосфери обов’язково використовують тиху класичну музику. В результаті збільшується зосередженість, по-ліпшується пам’ять та оцінки.

У російському інституті комп’ютерних психотехнологій розро-блена методика впливу на підсвідомість людини. Встановлено, що для кожної етнічної групи населення, залежно від статі, вікового цен-зу можна розробити програми, які можуть навіювати, програмувати певні хвороби, або зцілювати від них, можуть викликати любов або огиду до окремих людей, або цілих груп населення, народностей.

В Японії, після перегляду мультфільму, створеного сектою Аум-Сенрікьо, біля 800 дітей потрапило до лікарень з приступом епілеп-сії. Так звана “просунута еліта”, яка володіє тонкими технологіями впливу на психіку населення, може примусити його любити або ненавидіти, вмирати або виліковуватися. Це методи використан-ня психотронної зброї. Найефективніше такі технології впливають на людей з нестійкою психікою, з низькою культурою, нестійкими формами поведінки. На людей освічених, зі здоровою психікою вони не діють.

На цьому засновані майже всі релігії, секти. Зокрема і секти “Біле братство” в Україні., Аум Сенрікьо в Японії. Різновидом тако-го впливу є телепрограмування, телеатаки за допомогою телесеріа-лів, які виробляють у телеглядачів умовні рефлекси, які включають певний тип поведінки. Встановлено, що перед настанням заданого часу перегляду серіалу глядачі перебувають у передстартовому стані (як спортсмени), коли збільшується викид гормонів стресу, зросту, які підвищують тиск крові, швидкість серцебиття, звужують крово-Розділ 7. Соціально-політичні небезпеки

носні судини. В процесі перегляду індекс напруження складає 190-200, а перед цим – 300–320 (норма 65–150), серцебиття, тиск крові зменшуються, пульс уповільнюється, судини розширюються.

Телесеріали прив’язують до себе глядачів, програмують їх свідо-мість. Вони для багатьох, як їжа для собаки, годування якої відбува-ється в суворо призначений час (експерименти І.П. Павлова).

Ще в 70-ті рр. ХХ ст. було встановлено, що мирні, побутові телесері-али зменшують виділення катехоламінів (гормони стресу), а ворожі – бо-йовики, трілери – різко збільшують. Благородні вчики підвищують рівень імуноглобулінів, які підсилюють захисні сили організму.

Психологи вважають, що психічна заразливість обертається у сучасному світі кривавим, жорстоким криміналом, сприяють ви-никненню негативних проявів суспільної поведінки – наркоманії, пияцтво, бродяжництво, проституція. А це шлях до загибелі люд-ської особистості. Загальний психічний стан суспільства впливає на його фізичний стан – стан здоров’я, розвиток виробництва, рівень культури, освіченості, а отже на стабільність, конфліктність.

У виникненні будь якого конфлікту – від сімейного до міжна-родного значення певну роль має дезінформація – інформаційна небезпека, коли перекручуються навмисно спотворюються факти. Великою небезпекою є скерована економічна диверсія – штучне зниження курсу будь-якої національної валюти, економічне погра-бування нації – вивіз за безцінь природних, національних багатств. За допомогою економічних важелів більш розвинені країни впли-вають на політику, розвиток менш розвинених країн. Давно відомо, що природні ресурси, корисні копалини дуже обмежені. Тому деякі країни, так звані економічно розвинуті, живуть за рахунок інших, завозячи з них потрібну сировину. Велику небезпеку складають со-ціальні проблеми, які тісно пов’язані з економічними. Перед усім це низький освітньо-культурний рівень, з-за чого розвивається п’янство, алкоголізм, тютюнопаління, парафілії, проституція, бро-дяжництво, суїцид – самовбивство. Всі ці явища тісно пов’язані

Питання

Що є основою психічної безпеки?

Які існують засоби впливу на психіку людини?

Як впливають інформаційні психотехнології на психіку лю-дини, чим вони небезпечні?

Безпека життєдіяльності людини та суспільства