Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
1.2.2 Класифікація методів економічного аналізу : Економічний аналіз і діагностика станусучасного підприємства. Видання 2-ге перероблене та доповнене : Бібліотека для студентів

1.2.2 Класифікація методів економічного аналізу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 

Загрузка...

До основних методів і прийомів економічного аналізу на-лежать:

1.         Порівняння.

2.         Прийом виділення “вузьких місць” і провідних ланок.

3.         Угрупування.

4.         Деталізація.

5.         Узагальнення.

6.         Балансовий прийом.

Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства

7.         Прийоми елімінування: повних ланцюгових підстано-вок, абсолютних і відносних різниць.

8.         Інтегральний метод.

9.         Індексний метод.

 

10.       Прийоми участі на паях і пропорційного розподілу.

11.       Прийом перерахування показників (спосіб приведення показників у порівнянний вид).

12.       Ряди динаміки.

13.       Графічні методи.

14.       Економіко-математичні методи.

Прийом порівняння

Порівняння (зіставлення) — це один зі способів пізнання, у процесі якого невідомі явища й предмети порівняються з відомими, раніше вивченими, для того, щоб виявити загальні риси або відмінності між ними.

Прийом порівняння — один з основних прийомів еко-номічного аналізу, що дозволяє розглядати економічні показ-ники в порівнянні, давати оцінку виконання планових за-вдань, визначати досягнутий рівень і темпи економічного роз-ви