Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Додатки Додаток A Фінансова звітність підприємства : Економічний аналіз і діагностика станусучасного підприємства. Видання 2-ге перероблене та доповнене : Бібліотека для студентів

Додатки Додаток A Фінансова звітність підприємства


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 

Загрузка...

Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2

Баланс на 1.01.20_1 р.

(за попередній період)

 

Форма N1 код за ДКУД 1801001

Актив Код рядка       На качан долі На кінець звітного періоду

1          2          3          4

I. Необоротні активи                                  

Нематеріальні активи:                                 

залишкова вартість   010                  37,2

первісна вартість      011                  37,2

Знос    012                  0

Незавершене будівництво   020      816,4   1013,9

Основні засоби:                               

залишкова вартість   030      65874  66166,7

первісна вартість      031      109765            110088,8

Знос    032      43891  43922,1

Довгострокові фінансові інвестиції:                                  

Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства

 

1          2          3          4

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств        040                 

інші фінансові інвестиції       045                 

Довгострокова дебіторська заборгованість           050                 

Відстрочені податкові активи         060                 

Інші необоротні активи        070      62        59

Гудвіл при консолід