Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Тести : Економічний аналіз і діагностика станусучасного підприємства. Видання 2-ге перероблене та доповнене : Бібліотека для студентів

Тести


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 

магниевый скраб beletage

1.         При визначенні чистого грошового потоку непрямим

методом суму амортизаційних відрахувань необхідно:

а)         відняти із чистого прибутку;

б)         додати до чистого прибутку;

в)         сума амортизації не бере участь у розрахунку чистого

грошового потоку.

2.         При визначенні чистого грошового потоку непрямим

методом суму чистого прибутку необхідно збільшити на:

а)         приріст дебіторської заборгованості;

б)         приріст кредиторської заборгованості;

в)         приріст виробничих запасів;

г)         суму амортизаційних відрахувань;

д)         всі відповіді вірні.

Розділ 3. Діагностика фінансового стану підприємства

3.         Проаналізувати структуру надходженнь і відтоків

грошових коштів дозволяє:

а)         прямий метод аналізу;

б)         непрямий метод аналізу.

4.         Непрямий метод аналізу грошових коштів дозволяє:

а)         проаналізувати структуру грошових потоків у резуль-

таті операційної діяльності;

б)         виявити причини зміни залишків грошових коштів;

в)         проаналізувати структуру грошових потоків у резуль-

таті фінансової діяльності.

5.         При використанні методу джерел і використання для

складання звіту про рух грошових коштів джерелами коштів є

фактори:

а)         приріст незавершеного виробництва:

б)         скорочення виробничих запасів;

в)         збільшення кредиторської заборгованості;

г)         скорочення дебіторської заборгованості;

д)         всі відповіді помилкові.

6.         Як вплине на чистий грошовий потік у результаті опе-

раційної діяльності збільшення кредитного періоду, наданого

покупцям продукції підприємства, при незмінній сумі виторгу

від реалізації:

а)         чистий грошовий потік залишиться без змін;

б)         чистий грошовий потік скоротиться;

в)         чистий грошовий потік виросте.

7.         Ознакою незадовільної структури грошових потоків є

негативна сума чистого грошового потоку в результаті:

а)         фінансової діяльності;

б)         операційної діяльності;

в)         інвестиційної діяльності.

Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства

8.         Значення коефіцієнта ліквідності грошових потоків, що

перевищує 1, свідчить про наступне:

а)         рівність надходжень і відтоків грошових коштів;

б)         перевищення надходжень коштів над відтоками;

в)         перевищення відтоків коштів над надходженнями.

9.         Негативне значення коефіцієнта ефективності грошо-

вих потоків свідчить про наступне:

а)         рівність надходжень і відтоків грошових коштів;

б)         перевищення надходжень коштів над відтоками;

в)         перевищення відтоків коштів над надходженнями.

10.       Чому буде дорівнювати значення коефіцієнта ефектив-

ності грошових потоків, якщо значення коефіцієнта

ліквідності грошових потоків становить 1,05:

а)         -0,05;

б)         0,05;

в)         0;

г)         1.

11.       Відомі наступні дані: коефіцієнт ефективності грошо-

вих потоків дорівнює 0,1, сума відтоків коштів — 100 тис. грн.

Сума надходжень грошових коштів складе:

а)         25 тис. грн.;

б)         100 тис. грн.;

в)         150 тис. грн.;

г)         Ваш варіант.