Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
3.2.6.1 Аналіз формування фінансових результатів : Економічний аналіз і діагностика станусучасного підприємства. Видання 2-ге перероблене та доповнене : Бібліотека для студентів

3.2.6.1 Аналіз формування фінансових результатів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 

Загрузка...

Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 3 «Звіт про фінансові результати», розрахунок по-казника прибутку включає визначення наступних його скла-дових:

l чистого доходу (виторгу) від реалізації продукції (то-варів, послуг);

l валового прибутку (збитку);

l фінансового результату від операційної діяльності;

Розділ 3. Діагностика фінансового стану підприємства

l фінансового результату від звичайної діяльності до опо-датковування;

l фінансового результату від звичайної діяльності;

l чистого прибутку (збитку) звітного періоду.

Оцінка фінансових результатів починається з аналізу ди-наміки й структури доходів і витрат, що дає можливість одер-жати найбільш загальне уявлення про фактори, які вплинули на їхнє формування. Далі необхідно проаналізувати динаміку показників прибутку підприємства. Аналіз проводиться мето-дом порівняння фактичних даних за звітний період зі звітни-ми даними за попередній період. Результати аналізу наведені в таблицях 3.14 — 3.16.

Таблиця 3.14 — Аналіз динаміки й структури доходів підприємства, тис. грн.

 

Показник        Базисний період       Звітний період          Зміни

 

            сума    пито-ма

вага, %           сума    пито-ма

вага, %           в аб