Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Тести : Економічний аналіз і діагностика станусучасного підприємства. Видання 2-ге перероблене та доповнене : Бібліотека для студентів

Тести


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 

магниевый скраб beletage

1.         Операційний цикл підприємства — це:

а)         період обороту сукупних активів;

б)         проміжок часу між придбанням запасів для здійснення

діяльності й одержанням коштів від реалізації виробленої з

них продукції;

в)         проміжок часу між придбанням запасів для здійснення

діяльності й відвантаженням зробленої з них продукції;

г)         період, протягом якого грошові кошти вилучені з обороту.

2.         Фінансовий цикл підприємства — це:

а)         період обороту сукупних активів;

б)         проміжок часу між придбанням запасів для здійснення

діяльності й одержанням коштів від реалізації виробленої з

них продукції;

в)         період, протягом якого кошти відведені з обороту;

г)         середній строк погашення кредиторської заборгованості.

3.         Моментом початку фінансового циклу є:

а)         придбання виробничих запасів;

б)         відвантаження продукції;

в)         погашення кредиторської заборгованості;

г)         одержання оплати за реалізовану продукцію.

Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства

4.         У випадку вповільнення оборотності дебіторської за-

боргованості тривалість фінансового циклу:

а)         виросте;

б)         скоротиться;

в)         не зміниться.

5.         У якому випадку тривалість операційного циклу буде

дорівнювати строку обороту запасів:

а)         підприємство не використає товарний кредит поста-

чальників;

б)         підприємство не надає відстрочки платежу покупцям;

в)         строк погашення дебіторської заборгованості переви-

щує строк погашення кредиторської заборгованості.

6.         У випадку вповільнення оборотності запасів тривалість

операційного циклу:

а)         виросте;

б)         скоротиться;

в)         не зміниться.

7.         У випадку вповільнення оборотності кредиторської за-

боргованості тривалість операційного циклу:

а)         виросте;

б)         скоротиться;

в)         не зміниться.

8.         Прискорення оборотності активів підприємства впли-

ває на їхню рентабельність:

а)         позитивно;

б)         негативно;

в)         не впливає.

9.         Як вплине на тривалість операційного циклу збільшен-

ня тривалості виробничого циклу:

Розділ 3. Діагностика фінансового стану підприємства

а)         не вплине;

б)         тривалість операційного циклу збільшиться;

в)         тривалість операційного циклу скоротиться?

10.       Як вплине на тривалість фінансового циклу збільшен-

ня тривалості надаваного постачальниками періоду відстроч-

ки платежу:

а)         не вплине;

б)         тривалість фінансового циклу збільшиться;

в)         тривалість фінансового циклу скоротиться?

11.       Причинами збільшення тривалості операційного цик-

лу можуть бути:

а)         збільшення тривалості виробничого циклу;

б)         погіршення платоспроможності дебіторів;

в)         зростання попиту на продукцію підприємства;

г)         розширення продажів у кредит;

д)         збільшення наданого постачальниками періоду

відстрочки платежу;

е)         всі відповіді помилкові.

12.       Коефіцієнт оборотності запасів дорівнює 4, тривалість

операційного циклу становить 100 днів. Строк інкасації

дебіторської заборгованості складе:

а)         90 днів;

б)         110 днів;

в)         10 днів;

г)         50 днів.

13.       Коефіцієнт оборотності запасів дорівнює 4, строк інка-

сації дебіторської заборгованості становить 20 днів, строк по-

гашення кредиторської заборгованості 25 днів. Тривалість

фінансового циклу складе:

а)         90 днів;

б)         110 днів;

Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства

в)         85 днів;

г)         50 днів.

14. Тривалість фінансового циклу — 30 днів, тривалість операційного циклу — 45 днів, строк обороту дебіторської за-боргованості — 25 днів. Строк обороту кредиторської заборго-ваності складе:

а)         25 днів;

б)         15 днів;

в)         20 днів;

г)         всі відповіді помилкові.