Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Тести : Економічний аналіз і діагностика станусучасного підприємства. Видання 2-ге перероблене та доповнене : Бібліотека для студентів

Тести


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 

Загрузка...

1.         Ліквідність підприємства — це:

а)         незалежність підприємства від зовнішніх джерел фінан-

сування;

б)         здатність підприємства погасити свої короткострокові

зобов'язання;

в)         показник оцінки ділової активності підприємства.

2.         Розташуєте наступні види активів у порядку зростання

їхньої ліквідності:

а)         виробничі запаси;

б)         кошти;

в)         дебіторська заборгованість;

г)         основні кошти;

д)         короткострокові фінансові вкладення.

3.         Коефіцієнт поточної ліквідності характеризує:

а) здатність підприємства погасити свої короткострокові

зобов'язання з поточних активів;

Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства

б)         частку короткострокових зобов'язань, що підприємство

може погасити найближчим часом, не чекаючи оплати

дебіторської заборгованості й реалізації інших активів;

в)         частку власних коштів у валюті балансу;

г)         очікувану платоспроможність підприємства на період,

рівний середній тривалості обороту дебіторської заборгованості.

4.         За формулою

(Грошові активи + Дебіторська заборгованість)

           

Короткострокові зобов'язання

розраховується:

а)         коефіцієнт поточної ліквідності;

б)         коефіцієнт автономії;

в)         коефіцієнт абсолютної ліквідності;

г)         коефіцієнт маневреності власних коштів;

д)         коефіцієнт термінової (швидкої) ліквідності.

5.         Коефіцієнт термінової (швидкої) ліквідності характеризує:

а)         здатність підприємства покрити свої короткострокові

зобов'язання з оборотних коштів;

б)         частку короткострокових зобов'язань, що підприємство

може погасити найближчим часом, не чекаючи оплати

дебіторської заборгованості й реалізації інших активів;

в)         частку власних коштів у валюті балансу;

г)         очікувану платоспроможність підприємства на період,

рівний середній тривалості обороту дебіторської заборгованості.

6.         За формулою

Грошові активи

           

Поточні зобов'язання Розділ 3. Діагностика фінансового стану підприємства

розраховується:

а)         коефіцієнт поточної ліквідності;

б)         коефіцієнт автономії;

в)         коефіцієнт абсолютної ліквідності;

г)         коефіцієнт маневреності власних коштів;

д)         коефіцієнт термінової (швидкої) ліквідності.

7.         Відомі наступні дані з балансу підприємства: грошові

активи — 10 тис. грн; дебіторська заборгованість — 70 тис. грн;

запаси — 120 тис. грн, короткострокові зобов'язання — 100 тис.

грн. Коефіцієнт поточної ліквідності складе:

а)         1;

б)         0,2;

г)         0,8;

д)         2,5;

е)         1,5;

ж)        ваш варіант:

8.         Відомі наступні дані: грошові активи — 20 тис. грн; запа-

си — 100 тис. грн, короткострокові зобов'язання — 100 тис. грн,

коефіцієнт термінової ліквідності — 1. Сума дебіторської за-

боргованості складе:

а)         100 тис. грн;

б)         80 тис. грн;

в)         120 тис. грн;

г)         200 тис. грн.

9.         Відомі наступні дані: грошові активи — 10 тис. грн;

дебіторська заборгованість — 90 тис. грн, короткострокові зо-

бов'язання — 100 тис. грн, коефіцієнт поточної ліквідності — 2.

Вартість запасів складе:

а)         100 тис. грн;

б)         80 тис. грн;

в)         120 тис. грн;

г)         200 тис. грн.

Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства

10.       Відомі наступні дані: грошові активи — 10 тис. грн; за-

паси — 100 тис. грн, короткострокові зобов'язання — 100 тис.

грн, коефіцієнт поточної ліквідності — 2. Сума дебіторської за-

боргованості складе:

а)         100 тис. грн;

б)         90 тис. грн;

в)         120 тис. грн;

г)         200 тис. грн.

11.       Відомі наступні дані: валюта балансу — 100 тис. грн,

необоротні активи — 60 тис. грн, коефіцієнт поточної

ліквідності — 2. Сума короткострокових зобов'язань складе:

а)         100 тис. грн;

б)         90 тис. грн;

в)         20 тис. грн;

г)         200 тис. грн.

12.       Відомі наступні дані: валюта балансу — 100 тис. грн,

власний капітал — 80 тис. грн, власні оборотні кошти — 20 тис.

грн, коефіцієнт поточної ліквідності — 2. Сума короткостроко-

вих зобов'язань складе:

а)         100 тис. грн;

б)         90 тис. грн;

в)         20 тис. грн;

г)         200 тис. грн.

13.       Що відбудеться зі значенням коефіцієнта абсолютної

ліквідності, якщо грошові активи зростуть на 10 %, а сума по-

точних зобов'язань зросте на 15 %:

а)         не зміниться;

б)         виросте;

в)         скоротиться?

14.       Підприємство має наступні значення показників

ліквідності: коефіцієнт абсолютної ліквідності — 0,1; ко-

Розділ 3. Діагностика фінансового стану підприємства

ефіцієнт термінової ліквідності — 0,6; коефіцієнт поточної ліквідності — 2. Який з елементів оборотних активів буде ма-ти найбільшу питому вагу в їхній структурі:

а)         дебіторська заборгованість;

б)         товароматеріальні запаси;

в)         грошові активи?

15.       У якому випадку значення коефіцієнтів абсолютної й

термінової ліквідності рівні:

а)         підприємство не має кредиторської заборгованості;

б)         підприємство не реалізує продукцію в кредит;

в)         строк погашення кредиторської заборгованості менше

строку погашення дебіторської заборгованості?

16.       Які з перерахованих умов є підставою для визнання

структури балансу незадовільною, а підприємства — неплато-

спроможним:

а)         коефіцієнт поточної ліквідності на кінець звітного

періоду має значення менш 1,5;

б)         коефіцієнт автономії на кінець звітного періоду має зна-

чення менше 0,6;

в)         коефіцієнт абсолютної ліквідності на кінець звітного

періоду має значення менше 0,2;

г)         коефіцієнт забезпеченості власними оборотними кош-

тами на кінець звітного періоду має значення менше 0,1?

17.       Який висновок про рівень платоспроможності

підприємства можна зробити з наступних даних: коефіцієнт

поточної ліквідності — 1, коефіцієнт забезпеченості власними

оборотними коштами — 0,3:

а)         структура балансу задовільна, підприємство платоспро-

можне;

б)         структура балансу незадовільна, підприємство непла-

тоспроможне?

Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства