Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
1.1.3 Зв'язок економічного аналізу із суміжними : Економічний аналіз і діагностика станусучасного підприємства. Видання 2-ге перероблене та доповнене : Бібліотека для студентів

1.1.3 Зв'язок економічного аналізу із суміжними


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 

Загрузка...

науками

Найбільш тісний зв'язок існує між бухгалтерським обліком й економічним аналізом. Бухгалтерський облік є ос-Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства

новним постачальником економічної інформації про діяльність підприємства.

Тісно пов'язаний економічний аналіз і зі статистикою, що також забезпечує його інформаційними даними й озброює аналітичними засобами й підходами.

Економічний аналіз досить тісно пов'язаний із плануван-ням, оскільки будь-який розподіл бізнес-плану й поточні пла-ни підприємства неможливо обґрунтувати без використання аналітичних засобів і прийомів.

Широке поширення в економічному аналізі має математи-ка. Так, за допомогою економіко-математичних моделей моде-люють відповідний економічний процес.

Зв'язок економічного аналізу й управління виробництвом простежується через наукове обґрунтування управлінських рішень й їхню оптимізацію.

Пов'язаний економічний аналіз і з фінансуванням і креди-туванням підприємств. Політекономія й економічна кіберне-тика озброює аналітичні дослідження загальними законами розвитку виробничих чинників, виробничих відносин і зако-номірностями протікання економічних процесів.

Контрольні питання

1.         Поняття аналізу і його завдання.

2.         Предмет й об'єкт економічного аналізу.

3.         Поняття «фактору» в економічному аналізі й види резервів господарювання.

4.         Зв'язок економічного аналізу з іншими науками.