Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.2.2 Аналіз динаміки балансу підприємства і оцінка його структурних змін : Економічний аналіз і діагностика станусучасного підприємства. Видання 2-ге перероблене та доповнене : Бібліотека для студентів

3.2.2 Аналіз динаміки балансу підприємства і оцінка його структурних змін


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 

Загрузка...

Деталізована оцінка фінансового стану підприємства по-чинається з аналізу балансу, що дає можливість оцінити на-явність, розміщення й джерела формування активів. Безпосе-редньо з балансу можна одержати ряд найважливіших харак-теристик фінансового стану підприємства. До них належать:

1)         загальна вартість майна підприємства;

2)         вартість іммобілізованих активів, тобто основних

коштів й інших необоротних активів;

3)         вартість оборотних (мобільних) коштів;

4)         вартість матеріальних оборотних коштів;

5)         величина дебіторської заборгованості у широкому

понятті (включаючи аванси, видані постачальникам і підряд-

никам);

6)         сума коштів у широкому понятті(включаючи цінні па-пери й короткострокові фінансові вкладення);

7)         сума власного капіталу;

8)         величина позикового капіталу;

9)         величина довгострокових кредитів і позик, призначе-них, як правило, для формування основних коштів й інших не-оборотних активів;

10)       величина короткострокових кредитів і позик, призна-

чених, як правило, для формування оборотних активів;

11)       величина кредиторської заборгованості.

Горизонтальний, або динамічний, аналіз цих показників

дозволяє встановити їхні абсолютні збільшення й темпи росту, що важливо для хара