Контрольні питання:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 

Загрузка...

1.         Як виконується оцінка забезпеченості матеріальними ре-сурсами на прикладі окремого матеріалу?

2.         Як розраховується й оцінюється коефіцієнт забезпеченості матеріалом?

3.         Як виконується оцінка ефективності використання еле-ментів матеріальних витрат?

4.         Наведіть фактори, що визначають рівень матеріалоємності продукції.

5.         Як виконати оцінку впливу матеріаловіддачі на обсяг випу-ску продукції підприємства?

6.         Як розрахувати економію матеріальних витрат в умовах зростання матеріаловіддачі?