Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.4.3 Аналіз впливу рівня матеріаловіддачі на обсяг випуску продукції : Економічний аналіз і діагностика станусучасного підприємства. Видання 2-ге перероблене та доповнене : Бібліотека для студентів

2.4.3 Аналіз впливу рівня матеріаловіддачі на обсяг випуску продукції


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 

магниевый скраб beletage

Матеріаловіддача коштів, вкладених у предмети праці, тісно пов’язана з обсягом випуску продукції підприємства (форма зв’язку прямо пропорційна). Таким чином, приріст рівня матеріаловіддачі завжди обумовлює приріст обсягу про-дукції.

Таблиця 2.39 — Зміна матеріаловіддачі на 1 грн. товарної

продукції

 

Показники     Умовне позна-чення            План   Звіт     Відхи-лення   Темп росту, %           Приріст %

Товарна продукція, грн.       ТП       51340  53852  +2512  104,9   4,9

Витрати на предмети праці для виробницт-ва продукції, грн.  Зм       23450  23980  +530    102,3   2,3

Матеріаловідда ча (вихід продукції на 1 грн витрат на предмети праці), коп.  М0      218,93 224,57 +5,64   102,6            2,6

З таблиці видно, що обсяг випуску продукції за звітом ви-ще планового на 2512 грн., або на 4,9%. Це збільшення обумов-лене двома факторами, а саме: зміною витрат на предмети

Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства

праці й зміною рівня матеріаловіддачі. Розрахуємо кількісний вплив наведених факторів

АТП ЗМ =АЗМ-Мпл -530-2,1893-1160,33грн.

ЬЛПм 0 = АМ0-ТПФат =0,0564 -23980 = 1352,47грн. Загальний вплив факторів на обсяг випуску дорівнює:

1160,33 + 1352,47 = 2512,8 грн.

Баланс результатів впливу змін факторів практично дорівнює відхиленню аналізованого показника, тобто розра-хунки вірні.

Висновок: збільшення суми витрат на предмети праці на 530 грн., або 2,3%, спричинює збільшення обсягу на 1160,33 грн., а збільшення рівня матеріалоємності на 0,0564 грн., або на 2,6%, призводить до зростання обсягу випуску на 1352,47

грн. Позитивно, що 53,8%   ,х100 збільшення обсягу от-

 { 2512            J

римано завдяки зростанню якісного показника, а саме ма-теріаловіддачі.

Розрахуємо відносну економію витрат на предмети праці завдяки збільшенню матеріаловіддачі.

АЗм = Зм.факт . -Зм.план . ■ Т = 23980 - 23450 • 1,049 = 619грн.

Або інший спосіб

»          ТПфакт           53852

АЗм = Зм.факт.          = 23980          = 619грн.

М0план          2,1893

Тобто, як показали розрахунки, для виробництва фактич-но виготовленої продукції при запланованому рівні ма-теріаловіддачі додаткова потреба у витратах на матеріали ста-новила б 24599 грн., або на 619 грн. більше.