Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.4.2 Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів : Економічний аналіз і діагностика станусучасного підприємства. Видання 2-ге перероблене та доповнене : Бібліотека для студентів

2.4.2 Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 

магниевый скраб beletage

Аналіз використання матеріалів здійснюється за наступ-ними узагальнюючими показниками:

матеріаловіддача (зняття продукції із гривні витрат на матеріали) — це відношення обсягу випущеної продукції до загальної суми матеріальних витрат; матеріалоємність (сума матеріальних витрат на випуск однієї гривні продукції) — це відношення загальної суми матеріальних витрат на обсяг виготовленої продукції. Між цими показниками існує зворотний зв’язок. Розглядати показники матеріаловіддачі й ма-теріалоємності можна в цілому за всією товарною продукцією й за окремими виробами. Варто також вивчити динаміку зміни цих показників за ряд періодів, а також порівняти їх з даними іншими підприємств. І у висновку варто виявити причини зміни цих показників і можливі резерви економії.

У процесі аналізу можна використати також допоміжні показники рівня використання матеріальних ресурсів: ко-ефіцієнт використання матеріалів, рівень браку, норми витрат матеріалів, палива, енергії на окремі вироби.

Розглянемо приклад аналізу матеріалоємності продукції підприємства (таблиця 2.38).

З таблиці видно, що обсяг товарної продукції підприємства за відпускними цінами в плановому періоді дорівнює 12056 тис. грн., у звітному — 12651 тис. грн. Фактич-на матеріалоємність продукції 70,96 коп. (8977•100/12651) нижче планової на 71,6 коп. (8632•100/12956) на 0,64 коп. (70,96-71,6), або на 0,89% (0,64•100/71,6). Таке зниження обу-

Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства

Таблиця 2.38 — Матеріалоємністьза елементами витрат

 

Елементи

матеріальних

витрат            Матеріальні витрати, тис. грн.        Матеріалоємність товарної продукції, коп.

 

            За планом      Фактич-но     За планом      Фактич-но     Відхи-лення від плану

Матеріальні витрати - усього          8632    8977    71,6     70,96   -0,64

У тому числі:                                               

Сировина й ос-новні матеріали     1413    1347    11,72   10,65   -1,07

Покупні напів-фабрикати й комплектуючі вироби          6956    7340    57,7     58,02   +0,32

Паливо           83        90        0,69     0,71     +0,02

Енергія           70        80        0,58     0,63     +0,05

Інші витрати  110      120      0,91     0,95     +0,04

мовлює економію матеріальних ресурсів на суму 81 тис. грн. (0,64•12651 / 100).

На рівень матеріалоємності продукції впливають наступні часткові показники: металоємність, паливоємність, енер-гоємність та інші. Ці показники характеризують ефективність використання певних груп матеріальних ресурсів. Аналіз окремих показників дозволяє контролювати зниження норм витрати найважливіших видів матеріалів. З таблиці 2.35 вид-но, як змінилися окремі показники. Найбільшу частку у фор-муванні матеріалоємності становлять покупні напівфабрика-ти й комплектуючі вироби — 58,02 коп., або 82% від загальної матеріалоємності (58,02•100 / 70,96). Протягом року витрати на них з розрахунку на гривню товарної продукції збільши-лись на 0,32 коп. (58,02-57,7), відносний перевидаток ма-теріальних ресурсів за цим елементом — 40,5 тис. грн. (0,32•12651 / 100). Однак за рахунок зниження питомого ви-датку сировини та основних матеріалів на гривну товарної продукції на 1,07коп. (10,65-11,72) була досягнута відносна економія в розмірі 135,4 тис. грн. (1,07•12651 / 100). Це свідчить про раціональне використання сировини та ма-теріалів й про високий рівень спеціалізації підприємства.