Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.4 Аналіз матеріальних ресурсів й ефективність їх використання 2.4.1 Аналіз виконання плану постачання : Економічний аналіз і діагностика станусучасного підприємства. Видання 2-ге перероблене та доповнене : Бібліотека для студентів

2.4 Аналіз матеріальних ресурсів й ефективність їх використання 2.4.1 Аналіз виконання плану постачання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 

магниевый скраб beletage

й забезпечення виробництва матеріальними

ресурсами

Безперебійне забезпечення підприємства матеріальними ресурсами — умова його стабільної роботи. Потреби в ма-теріальних ресурсах покриваються за рахунок зовнішніх дже-рел (за договорами) або внутрішніх (утилізація відходів сиро-вини, економія матеріалів, свої напівфабрикати).

Цими питаннями на підприємстві займаються наступні служби: відділ матеріально-технічного постачання, склади, транспортні служби під контролем планового, технічного відділів й адміністрації підприємства.

У процесі аналізу матеріальних ресурсів вирішуються на-ступні завдання:

l дається оцінка потреби підприємства в матеріальних ре-сурсах;

Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства

l визначається обґрунтованість й ефективність формуван-ня замовлень на матеріальні ресурси;

l аналізується ефективність використання матеріальних ресурсів;

l аналізується якість придбаних матеріалів, комплектність поставки;

l оцінюються постачальники матеріалів, відпрацьовується механізм своєчасного укладення договорів;

l проводиться контроль за виконанням договірних зо-бов’язань, якщо буде потреба вводяться штрафні санкції до постачальників.

Розглянемо приклад оцінки потреби підприємства в ма-теріалі «А» (таблиця 2.37).

Таблиця 2.37 — Забезпеченість потреби матеріальних ресурсів договорами й фактичне їх виконання

 

Мате-ріал       Пла-нова потре-ба, т           Джерела покриття потреби, т         Укла-дено дого-ворів, т       Забез-пече-ність потре-би до-говора-ми, %       Надій-шло від

пос-тачаль-ників, т   Вико-нання дого-ворів, %

 

           

            Внут-рішні     Зов-нішні      

           

           

           

 

А         47000  500      46500  44200  95        41900  94,8

З таблиці видно, що план потреби в матеріалі А не повністю забезпечений договорами про поставку й внутрішніми джерелами покриття. Так, коефіцієнт забезпе-чення (Ко) за планом дорівнює:

 

           

Êî

 

500 + 44200 47000

 

0,951

Фактично план поставки матеріалу недовиконаний на

500 + 41900 9

Kn л = = 0,

*          47000

Таким чином, потреба задоволена на 90%.