Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
2.3.5 Аналіз використання основних коштів, устаткування й площі : Економічний аналіз і діагностика станусучасного підприємства. Видання 2-ге перероблене та доповнене : Бібліотека для студентів

2.3.5 Аналіз використання основних коштів, устаткування й площі


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 

Загрузка...

Для узагальнюючої характеристики ефективності викори-стання основних коштів у першу чергу використовується по-казник фондовіддачі.

Фондовіддача показує величину вартості виготовленої про-дукції, що доводиться на 1 гривню вартості основних коштів (може визначатися за товарною, валовою або реалізованою про-дукцією). Фондовіддача визначається як відношення обсягу ви-робленої продукції до середньорічної вартості основних коштів.

 О

Фв =   ,          (2.42)

ср.г

де О обсяг виробництва продукції у вартісному вира-женні, грн/рік; Фсрг — середньорічна вартість основних коштів, грн.

Зростання фондовіддачі вказує на підвищення ефективності використання основних коштів й є позитивною тенденцією в діяль-ності підприємства. Для підвищення фондовіддачі необхідно наро-щувати обсяги виробництва продукції за рахунок більш інтенсив-ного використання основних коштів і знижувати середньорічну вартість цих коштів за рахунок ліквідації зношених, мало продук-тивних і не використовуваних у виробництві основних коштів.

Розглянемо приклад аналізу фондовіддачі за вихідними даними таблиці 2.33.

Таблиця 2.33 — Вихідні дані для аналізу фондовіддачі

 

Показник        Базисний рік  Звітний рік     Відхилення