Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
2.3.4 Аналіз технічного стану основних коштів : Економічний аналіз і діагностика станусучасного підприємства. Видання 2-ге перероблене та доповнене : Бібліотека для студентів

2.3.4 Аналіз технічного стану основних коштів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 

Загрузка...

Технічний стан основних коштів характеризується двома показниками.

1.         Коефіцієнт зношування — характеризує частину вар-

тості основних коштів, що списана на виробництво про-

дукції в попередніх періодах:

Кзн - к ,          (2.38)

Фкг

де Ик — сума зношування основних коштів у плині розгля-нутого періоду (року), грн.

Ик=Фкг-Фзг,  (2.39)

де Фз г — залишкова вартість основних коштів на кінець роз-глянутого періоду (року), грн.

Фз.г=Фк.г~Ик.           (2.40)

2.         Коефіцієнт придатності — характеризує частину вар-

тості основних коштів, що не перенесена на виготовлену

продукцію.

 

Kv =

 

Фкг

 

(2.41)

 

При аналізі ці коефіцієнти дозволяють судити про ступінь зношеності основних коштів. Як недолік проведення аналізу технічного стану основних коштів тільки за цими двома показ-никами слід зазначити те, що вони не враховують морального зношування основних коштів, а відображають тільки фізичне зношування.

Розглянемо приклад виконання аналізу технічного стану й аналізу руху основних коштів.

Таблиця 2.32 — Вихідні дані аналізу технічного стану й аналізу руху основних коштів (у тис.грн.)

 

На-явність основ-них коштів на поча-ток року Фп.г       Надійшло у звітному році     Вибуло у звітному році            На-явність основ-них коштів на кі-нець ро-ку Фк. г        Наявність основних коштів на початок на-ступні за звітним ро-ком (за ви-нятком зно-шування) Фз.г

 

            Усьо-го Фвв  У тому числі нових основ-них коштів Фнов        Усьо-го Фвив            У тому числі ліквідо-вано ос-новних коштів Фл

           

 

1          2          3          4          5          6=1+2-4          7

9870    2310    800      555      333      11625  9183

Розрахуємо основні коефіцієнти руху й технічного стану основних коштів.

 

Kee =

l коефіцієнт введення: 2310

11625

 

 

0,199 = 19,9%;

 

l коефіцієнт відновлення:

Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства

K.A = 800 = 0,068 = 6,8% ; в'д 11625

l коефіцієнт виводу:

555

К = ^ = 0,056 = 5,6% ;

еие 9870

коефіцієнт ліквідації:

К = 333 = 0,034 = 3,4%; 9870

Позитивною тенденцією є перевищення коефіцієнта вве-дення й відновлення над коефіцієнтами виводу й ліквідації.

коефіцієнт зношування:

11625-9183 2442

К =      =          = 0,21 = 21%;

11625  11625

коефіцієнт придатності:

Kv =1-0,21 = 0,79 = 79%;

Основні кошти амортизовані на 21%, але степінь придат-ності їх ще досить велика.

темп (коефіцієнт) приросту вартості основних коштів:

2310-555 0,178

"Р"Р =9870 =  ;

коефіцієнт компенсації вибуття основних коштів:

ТГ       555

К^„ =  = 0,24 ;

" 2310

інтенсивність заміни основних коштів:

/ =333=0,416 800