Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
2.3.3 Аналіз руху основних коштів : Економічний аналіз і діагностика станусучасного підприємства. Видання 2-ге перероблене та доповнене : Бібліотека для студентів

2.3.3 Аналіз руху основних коштів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 

Загрузка...

Рух основних коштів характеризується наступними по-казниками:

1. Коефіцієнт введення основних коштів:

(2.31)

Kee =

Фвв Фк.г.

де Фвв — вартість введених в експлуатацію (знову надійшли) основних коштів, грн.; Фк.г. — вартість основних коштів на кінець року, грн.

2. Коефіцієнт відновлення основних коштів:

Фнов

Фк.г.

Квід

(2.32)

де Фнов — вартість нових основних засобів, введених в ек-сплуатацію, грн.

3 Коефіцієнт виводу (вибуття) основних коштів:

Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства

Квив ~ —Ф~ ,           (2.33)

Фпг

де Фвив — вартість основних коштів виведених з експлуа-тації, грн.; Фп.г. — вартість основних коштів на початок року, грн.

4. Коефіцієнт ліквідації основних коштів:

 Фл

Кл —  ,           (2.34)

Фп. г.

де Фл — ліквідаційна вартість (залишкова вартість основних коштів, що вибули в результаті зношування), грн.

5 Темп (коефіцієнт) приросту вартості основних коштів:

Кпию = вв вив .        (2.35)

Фпг

6. Коефіцієнт компенсації вибуття основних коштів:

Кюп =вив .    (2.36)

Фвив Фвв.

7. Інтенсивність заміни основних коштів:

Фл

з =       .           (2.37)

нов

Ф

На підставі вихідних дані таблиці 2.31 виконаємо аналіз руху основних коштів.

154

Таблиця 2.31 — Вихідні дані аналізу рухи основних коштів

 

Показники     План   Звіт

1. Вартість основних коштів на початок року (Фп. г), тис. грн.  202      212

2. Вартість основних коштів, введених в експлуатацію (Фвв), тис. грн.           12        10

3. Вартість основних коштів, виведених з експлуатації (Фвив), тис. грн.         6          7

4. Вартість основних коштів на кінець року (Фк. г), тис. грн.     208      215

Розрахуємо коефіцієнт введення основних коштів:

KZ = — = 0,058 = 5,8% , вв 208

К зв = — = 0,046 = 4,6%

вв 215

Розрахуємо коефіцієнт виводу основних коштів:

К ив =

6

202

 

0,03 = 3%

 

Кзв =

7

212

 

0,033 = 3,3%

З розрахунків видно, що план з введення основних засобів не виконаний, а план по виводу перевиконаний.

Розрахуємо коефіцієнт приросту основних коштів:

К" = 12— = 0,029 = 2,9% w 202

зв прир

10-7 212

 

0,014 = 1,4%

Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства

Фактично приріст основних коштів менше планового.

Розрахуємо коефіцієнт компенсації вибуття основних

коштів.            6

Ккn = 12 = 0,5 = 50%,

Кз' = — = 0,7 = 70% к 10

Таким чином, за планом 50% основних коштів, що вво-дять, покривають вибуття, а фактично 70% основних коштів, що вводяться, повинні покрити вибуття, тобто планованого відновлення основних коштів не досягнуто.