Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.3.2 Аналіз складу й структури основних коштів підприємства : Економічний аналіз і діагностика станусучасного підприємства. Видання 2-ге перероблене та доповнене : Бібліотека для студентів

2.3.2 Аналіз складу й структури основних коштів підприємства


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 

магниевый скраб beletage

Аналіз використання основних коштів підприємства зви-чайно починається з вивчення їхнього складу в цілому по підприємству й по окремих підрозділах. У процесі аналізу встановлюється обсяг, структура основних коштів й їхня відповідність виробничій програмі підприємства, аналізується

Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства

динаміка, технічний стан, рівень виробництва і його ор-ганізація.

Велике значення мають показники структури основних коштів:

l розподіл фондів на виробничі й невиробничі; l основні виробничі фонди основного виду діяльності й до-поміжних виробництв;

l співвідношення активної й пасивної частини основних коштів. При цьому необхідно домагатися росту активної частини основних коштів у вигляді робочих і силових ма-шин.

Аналіз динаміки основних коштів здійснюється за два суміжних роки. Дані про аналіз динаміки основних коштів на-ведені в таблиці 2.26.

Таблиця 2.26 — Аналіз динаміки основних коштів

 

Категорії ОК  Базисний

рік, тис.грн.    Звітний

рік, тис.грн.    Зміна в порівнянні з базисним роком

 

           

           

            Абсолютне, тис. грн.           Відносне, %

1. Промислово-виробничі основні кошти 13200  14800  +1600  12,12

2. Невиробничі основні кошти       1300    1000    -300    -23,1

Усього основних коштів      14500  15800  1300    8,96

Аналіз, наведений у таблиці, показав, що цього року вартість основних коштів зросла на 1300 тис. грн. або на 8,96%. Причому зростання відбулося у зв’язку з ростом про-мислово-виробничих основних фондів на 1600 тис.грн. або на 12,12%.

Аналіз складу й структури основних коштів здійснюється за два суміжних роки й представлений у таблицях 2.27, 2.28.

Таблиця 2.27 — Аналіз складу основних коштів підрозділу

підприємства

 

Категорії основних коштів   Базисний

рік,

тис.грн           Звітний

рік, тис.грн.    Відхилення

 

           

           

            Абсолютне, тис. грн.           Відносне, %

1. Будинки й споруди          3202,2 3202    -0,2     -0,006

2. Машини й устаткування  2833,4 2631    -202,4 -7,1

3. Транспортні засоби          13,9     13,9     -          -

4. Інструмент і пристрої       55,4     85,6     30,2     54,5

5. Виробничий і госпо-дарський інвентар            4,5       4          -0,5     -11,1

Усього ОК     6109,4 5936,5 -172,9 -2,8

Таблиця 2.28 — Аналіз структури основних коштів підрозділу підприємства

 

Категорії основних коштів   Структура, % Абсолютне відхилення, ±

 

            Базисний рік  Звітний рік    

 

1. Будинки й споруди          52,4     54        1,6

2. Машини й устаткування  46,4     44,3     -2,1

3. Транспортні засоби          0,2       0,2       -

4. Інструмент і пристрої       0,9       1,4       0,5

5. Виробничий і господарський інвентар  0,1       0,1       -

Усього ОК     100      100     

З таблиць видно, що величина основних коштів підрозділу підприємства трохи знизилися — на 172,9 тис.грн за два суміжних роки аналізу. Це відбулося, в основному, у зв'язку з виведенням з експлуатації деяких видів машин й устаткування. При цьому склад і структура основних коштів практично не змінилися. Найбільша питома вага в структурі

Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства

основних коштів займають будинки — 54% вартості основних коштів для звітного року, машини й устаткування — 44,3%. У таблиці 2.29 виділені активні й пасивні основні кошти.

Таблиця 2.29 — Основні кошти підрозділу підприємства

 

Категорії основних ко’штів  Базисний рік  Звітний рік

 

            сума, тис. грн            % до підсумку            сума, тис.грн % до підсумку

1. Активні ОК:          2888,8 47,3     2716,6 45,8

1.1. Машини й устаткування           2833,4             2631   

1.2. Інструмент і пристрої    55,4                 85,6    

2. Пасивні ОК:          3220,6 52,7     3219,9 54,2

2.1. Будинки й споруди       3202,2             3202   

2.2. Транспортні засоби       13,9                 13,9    

2.3. Виробничий і госпо-дарський інвентар         4,5                   4,0      

Усього ОК     6109,4 100      5936,5 100

Більшу частину основних коштів становлять пасивні ОК (будинки, споруди, транспортні засоби, виробничий і госпо-дарський інвентар). Причому у звітному році спостерігається зростання пасивної частини основних коштів за рахунок зни-ження активної частини, що можна охарактеризувати як нега-тивну тенденцію.

Віковий склад устаткування підрозділу підприємства можна проаналізувати у вигляді таблиці 2.30.

Таблиця 2.30 — Оцінка вікового складу встаткування

 

Вид верстатів            Кіль-кість       Строк експлуатації

 

           

            До 20 років    Від 20 до 30 років      Понад 30 років

 

           

            Кіль-кість       %         Кіль-кість       %         Кіль-кість       %

1          2          3          4          5          6          7          8

Токарно-гвинторізні 43        7          5,3       23        17,6     13        10

 

1          2          3          4          5          6          7          8

Токарські напівавтомати      8          4          3,0       4          3,0       -          -

Розточувальні            8          2          1,5       4          3,0       2          1,5

Зуборізні         3          -          -          1          0,8       2          1,5

Довбальні      2          1          0,8       1          0,8       -          -

Фрезерні        11        1          0,8       7          5,3       3          2,3

Свердлильні  10        -          -          6          4,6       4          3,0

Шліфувальні   10        1          0,8       4          3,0       5          3,8

Інші металорізальні   36        10        7,6       13        10        13        10

Усього            131      26        19,8     63        48,1     42        32,1