Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Зміст : Економічний аналіз і діагностика станусучасного підприємства. Видання 2-ге перероблене та доповнене : Бібліотека для студентів

Зміст


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 

магниевый скраб beletage

Вступ  7

Розділ 1. Основи теорії економічного аналізу        9

1.1       Предмет, об'єкт і завдання економічного аналізу              9

1.1.1    Зміст, предмет, завдання економічного аналізу     9

1.1.2    Основні категорії економічного аналізу      12

1.1.3    Зв'язок економічного аналізу із суміжними науками ..15 Контрольні питання             16

1.2       Метод і методичні прийоми економічного аналізу           17

1.2.1    Поняття методу економічного аналізу і його характерні риси     17

1.2.2    Класифікація методів економічного аналізу           19

1.3       Види аналізу, його інформаційне забезпечення й

організація економічного аналізу     65

1.3.1    Види економічного аналізу  65

1.3.2    Інформаційне забезпечення економічного аналізу            68

1.3.3    Організація економічного аналізу на підприємстві           71

Контрольні питання             74

Розділ 2. Управлінський аналіз        75

2.1       Аналіз виробництва продукції, робіт, послуг         75

2.1.1    Значення й завдання аналізу виробництва продукції ..75

2.1.2    Аналіз обсягу виробництва              76

2.1.3    Аналіз асортименту і структури випуску продукції           84

2.1.4    Аналіз ритмічності організації виробництва          90

2.1.5    Аналіз якості продукції          93

Контрольні питання             99

2.2       Аналіз використання трудових ресурсів і витрат

на оплату праці          100

2.2.1    Поняття, завдання й джерела інформації аналізу трудових ресурсів і витрат на оплату праці            100

2.2.2    Аналіз наявності й складу працюючих на підприємстві              104

Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства

2.2.3    Аналіз структури персоналу             106

2.2.4    Аналіз кваліфікаційного рівня кадрів           108

2.2.5    Аналіз руху робочої сили      113

2.2.6    Аналіз абсолютного й відносного надлишку (недостачі) працюючих (робітників)      116

2.2.7    Аналіз використання робочого часу           118

2.2.8    Аналіз продуктивності праці            123

2.2.9    Аналіз фонду заробітної плати         128

Контрольні питання             140

2.3       Аналіз основних коштів підприємства       141

2.3.1    Поняття, завдання й джерела інформації аналізу основних коштів підприємства        141

2.3.2    Аналіз складу й структури основних коштів підприємства          149

2.3.3    Аналіз руху основних коштів           153

2.3.4    Аналіз технічного стану основних коштів              156

2.3.5    Аналіз використання основних коштів, устаткування й площі    159

2.3.6    Аналіз озброєності праці      170

Контрольні питання             173

2.4       Аналіз матеріальних ресурсів й ефективність їхнього

використання             173

2.4.1    Аналіз виконання плану постачання й забезпечення виробництва матеріальними ресурсами         173

2.4.2    Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів          175

2.4.3    Аналіз впливу рівня матеріаловіддачі на обсяг      177

Контрольні питання:             179

2.5       Аналіз витрат на виробництво й собівартість

продукції         179

2.5.1    Поняття, завдання й джерела інформації аналізу витрат на виробництво й собівартість продукції  179

2.5.2    Аналіз витрат на виробництво        187

2.5.3    Аналіз собівартості продукції по статтях калькуляції192

2.5.4    Аналіз витрат на гривню товарної продукції         196

2.5.5    Аналіз прямих матеріальних витрат           204

2.5.6    Аналіз прямих трудових витрат      209

2.5.7    Аналіз комплексних статей витрат             212

Зміст

Контрольні питання             215

2.6 Аналіз ціноутворення на продукцію підприємства     216

2.6.1    Склад і структура ціни продукції підприємства     216

2.6.2    Ціноутворення за методом «витрати плюс»          216

2.6.3    Ціноутворення за системою «директ-кастінг»       219

Контрольні питання. .          223

Розділ 3. Діагностика фінансового стану підприємства ..224

3.1       Основні положення теорії діагностики

економіко-фінансового стану           224

3.1.1    Поняття, значимість і використання результатів економічної діагностики        224

3.1.2    Інформаційна база діагностики        227

3.1.3    Агрегування фінансової звітності для цілей діагностики              241

3.1.4    Методи обробки інформації для цілей діагностики....248

3.1.5    Види показників, які використовуються у діагностиці     250

Контрольні питання             252

Тести  252

3.2       Прикладна діагностика економіко-фінансового

стану підприємства  255

3.2.1    Попередня оцінка динаміки фінансового стану

підприємства             255

Контрольні питання             257

Тести  258

3.2.2    Аналіз динаміки балансу підприємства і оцінка його

структурних змін        259

Контрольні питання             268

Тести  269

3.2.3    Діагностика фінансової стабільності           271

Контрольні питання             289

Тести  289

3.2.4    Діагностика ліквідності й платоспроможності

підприємства             293

Контрольні питання             305

Тести  305

3.2.5    Оцінка ділової активності підприємства    310

Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства

Контрольні питання             317

Тести  317

3.2.6    Оцінка фінансових результатів діяльності

підприємства             320

3.2.6.1 Аналіз формування фінансових результатів           320

3.2.6.2 Оцінка рентабельності діяльності підприємства  336

Контрольні питання             348

Тести  349

3.2.7    Діагностика стану підприємства на основі

оцінки потоку коштів            354

3.2.7.1 Оцінка впливу руху грошових коштів на фінансову стабільність підприємства            354

3.2.7.2 Аналіз якості й збалансованості грошових потоків як факторів платоспроможності підприємства  365

Контрольні питання             368

Тести  368

Література       371

Додатки          375

Додаток A       375

Додаток Б       395