Контрольні питання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 

Загрузка...

1.         Основні завдання аналізу використання трудових ресурсів підприємства.

2.         Яку звітність підприємства використовують для оцінки за-безпеченості персоналом й аналізу використання праці?

3.         Етапи виконання аналізу трудового потенціалу підприємства.

4.         Як виконати оцінку забезпеченості виробництва кадрами необхідної кваліфікації?

5.         Поняття середньозваженого розряду.

6.         Як оцінити рух робочої сили підприємства?

7.         За допомогою яких показників виконується оцінка ефек-тивності використання праці в часі?

8.         Екстенсивні й інтенсивні фактори продуктивності праці.

9.         Як скласти й використати в аналізі баланс робочого часу од-ного працівника?

 

10.       Як скласти аналітичну таблицю використання робочого часу за звітний період діяльності підприємства?

11.       Структура заробітної плати.

12.       Методика аналізу фонду заробітної плати.

13.       Поняття абсолютної й відносної зміни фонду заробітної плати.

14.       Факторна модель аналізу змінної частини фонду за-робітної плати.

15.       Факторна модель аналізу постійної частини фонду за-робітної плати.

16.       Методика аналізу співвідношення темпів зростання серед-ньої заробітної плати й продуктивності праці.