Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.2.6 Аналіз абсолютного й відносного надлишку (недостачі) працюючих (робітників) : Економічний аналіз і діагностика станусучасного підприємства. Видання 2-ге перероблене та доповнене : Бібліотека для студентів

2.2.6 Аналіз абсолютного й відносного надлишку (недостачі) працюючих (робітників)


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 

магниевый скраб beletage

Розрахунок абсолютного й відносного надлишку (недо-стачі) працюючих на підприємстві дозволяє зіставити темпи зростання чисельності промислово — виробничого персоналу з темпом росту обсягу товарної продукції. Дані для розрахун-ку абсолютного й відносного надлишку (недостачі) працюю-чих представлені в таблиці 2.17.

Таблиця 2.17 — Дані для розрахунку абсолютної й відносної

зміни працюючих

 

Показники     План   Факт

1.         Обсяг товарної продукції, тис.грн.

2.         Чисельність промислово-виробничого персоналу

ПВП, чол        76800 900       78800 910

Згідно даних таблиці 2.17 фактично маємо абсолютний надлишок працюючих:

АЧабс=910-900= 10 чол.

При розрахунку абсолютного надлишку ПВП не врахо-вується ступінь виконання плану. Перерахуємо чисельність ПВП на новий обсяг виробництва:

 скор   ТГ

ЧП =ЧП- Кеик.гшаа за оасош          (2.14)

де ЧПскор — планова чисельність ПВП, скорегована на фактичний обсяг виробництва, чол.; НП — планова чисельність ПВП, чол.;

Квик. плану за обсягом — коефіцієнт виконання плану за обсягом.

Квик.плану за обсягом =78800/76800 = 1,026 ЧПскор = 900•1,026 = 924 чол.

Визначимо відносну недостачу або надлишок ПВП за формулою:

^Чош =Чф-ЧсПкор    (2.15)

де ЧФ — фактична чисельність ПВП, чол.

ΔЧотн =910 — 924 = -14 чол.

Тобто має місце відносна недостача працюючих. Прове-дені розрахунки показують, що абсолютна чисельність працю-ючих збільшилася на 10 чоловік щодо запланованої чисель-ності ПВП. Однак при перерахунку цього показника з ураху-ванням коефіцієнта виконання плану за обсягом, одержуємо відносну недостачу ПВП у кількості 14 чоловік.

Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства