Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.2.5 Аналіз руху робочої сили : Економічний аналіз і діагностика станусучасного підприємства. Видання 2-ге перероблене та доповнене : Бібліотека для студентів

2.2.5 Аналіз руху робочої сили


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 

Загрузка...

З об'єктивних і суб'єктивних причин чисельність персоналу змінюється. У процесі аналізу руху робочої сили розраховуються й порівнюються з попередніми періодами наступні коефіцієнти руху робочої сили.

Коефіцієнт обороту кадрів по прийому:

Загальна кількість прийнятого на роботу

К об йо           персонала      (2.10)

Средньосписочна чисельність робітників

Коефіцієнт обороту кадрів з вибуття:

об        Загальнакількістьперсоналащовибув

Квûб =            (2.11)

Средньосписочна чисельність робітників

Коефіцієнт плинності кадрів:

Чисельність звільнених за прогули, інші порушення

трудової дисципліни та звільнені за власним бажанням, крім тих, які пішли в армію, на пенсію

Кплин =         .(2.12)

Середньосписочна чисельність робітників

Коефіцієнт сталості кадрів:

Чисельність робітників, які є в списочному складі весь звітний рік

Кст =  (2.13)

Середньосписочна чисельність робітників за звітний рік

Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства

Дані для вивчення руху робочої сили наведені в таблиці

2.16.

Таблиця 2.16 — Аналіз руху робочої сили, чол.

 

Показники     Базисний рік  Звітний рік     Абсолютне відхилення

Прийнято на підприємство 48        56        +8

Вибуло з підприємства        42        48        +6

У тому числі:                        

- за власним бажанням        23        28        +5

- у збройні сили        2          3          +1

- на пенсію, іншими причинами, передбаченим законом          14        12        -2

- за порушення виробничої дисципліни    3          5          +2

Средньосписочна чисельність працівників на початок періоду 236      242      +6

Коефіцієнти обороту:                                  

- з прийому    0,203   0,231   +0,028

- з вибуття     0,178   0,198   +0,020

Коефіцієнт плинності           0,110   0,136   +0,026

Приведемо розрахунок коефіцієнтів руху робочої сили:

 

тгсб     48

w~ Б 236

 

 

0,203

 

к*~ *=56=0,231

 

/\ —

виб Б

 

42 236

 

 

0,178

 

 

48 242

СбО=^ = 0,198;

 

23 + 3

тек Б

236

КтеКБ=^ = 0,11;

З наведених даних видно, що спостерігається негативна тенденція підвищення плинності кадрів за звітний період.

Зростання коефіцієнта плинності викликаний у першу чергу збільшенням числа звільнених за власним бажанням на 5 чоловік, а також погіршенням показників рівня виробничої дисципліни, що призвело у звітному році до звільнення п'ятьох працівників цеху.

У розглянутих періодах зберігається тенденція переви-щення коефіцієнта обороту з прийому над коефіцієнтом обо-роту з вибуття. Це свідчить про те, що підприємство проводить цілеспрямовану політику з відновлення кадрів, залучення до роботи на підприємстві перспективних висококваліфікованих працівників, у тому числі можливо й молодих фахівців.

При аналізі варто вивчити конкретні причини звільнення. Варто розрізняти наступні причини звільнень із підприємства:

—        звільнення із причин фізіологічного характеру (у зв’яз-ку із тривалою хворобою, неможливістю за станом здо-ров’я продовжувати роботу на даному підприємстві);

—        вихід на пенсію;

—        звільнення колективні й індивідуальні, так званий необхідний оборот робочої сили (заклик в армію, вступ до навчальних закладів з відривом від виробництва, обрання в органи державної влади, перехід на інші підприємства, переїзд до місця проживання чоловіка або дружини);

Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства

—        зміна службового становища або перехід на інші посади;

—        закінчення строку контракту (трудової угоди) з фіксо-ваним терміном дії;

—        зайвий оборот робочої сили або плинність кадрів із при-чин, не передбаченим законом і пов’язана з особистістю працівника. До них належать звільнення за власним ба-жанням (низькі заробітки, тяжкі умови праці, відсутність перспектив професійного зростання, неза-довільний психологічний клімат);

—        за прогули й інші порушення трудової дисципліни, у зв’язку з рішенням судів.

При високій плинності кадрів обов’язково визначають її негативні наслідки на основні показники роботи підприємства.

У висновку аналізу руху робочої сили необхідно розроби-ти комплекс заходів, спрямованих на закріплення кадрів.