Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.2.3 Аналіз структури персоналу : Економічний аналіз і діагностика станусучасного підприємства. Видання 2-ге перероблене та доповнене : Бібліотека для студентів

2.2.3 Аналіз структури персоналу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 

магниевый скраб beletage

Для проведення аналізу структури чисельності працюю-чих необхідні наступні дані, які наведені в таблиці 2.11.

Таблиця 2.11 — Дані для аналізу структури чисельності

працюючих

 

Показники     Попе-редній рік         Звітний рік     Відхи-лення   Структура працюючих, %

 

           

           

           

            Попе-редній рік         Звітний рік

1          2          3          4          5          6

Весь персонал підприємства          6077    6056    -21      100      100

Промислово-виробничий персонал          5257    5373    116      86        89

У тому числі: 1 Робітники    4125    4253    128      78        79

2 Керівники   337      335      -2        7          6

3 Фахівці        738      727      -11      14        13

4 Технічні службовці            57        58        1          1          2

 

1          2          3          4          5          6

Персонал, зайнятий у непромисловій сфері         820      683      -137    14        11

Відповідно до таблиці 2.11 на підприємстві спос-терігається зростання кількості робітників з 4125 до 4253 чо-ловік, у той час як кількість керівників, фахівців і працівників непромислової групи знизилося відповідно на 2, 11 й 137 чо-ловік. Для аналізованого підрозділу це безсумнівно позитивна тенденція, тому що збільшилася кількість працівників, які безпосередньо виробляють продукцію, що призводить до зростання виробництва, а скорочення управлінського персоналу зменшує відповідно витрати з управління.

Аналіз чисельності й структури персоналу можна викону-вати одночасно в наступному табличному виді (таблиця 2.12).

Таблиця 2.12 — Аналіз средньосписочного складу й структури працівників

 

Показник        План   Факт   Відхилен-ня абсо-лютне      Питома вага, %

 

           

           

           

            план    факт

1          2          3          4          5          6

Средньосписочна чи-сельність персоналу, чол.  242      242      -          100      100

У тому числі:                                               

1 Робітники   207      208      +1        85,5     86,0

1.1 Допоміжні           86        87        +1        35,5     36,0

1.2 Виробничі           121      121      -          50,0     50,0

1.2. 1 Верстатники    101      100      -1        41,7     41,3

1.2. 2 Слюсарі           5          5          -          2,1       2,1

1.2. 3 Другі робітники          11        12        +1        4,5       4,9

1.2. 4 Виробничі погодинники       4          4          -          1,7       1,7

Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства

 

1          2          3          4          5          6

2 Керівники   23        23        -          9,5       9,5

3 Фахівці        10        9          -1        4,2       3,7

4 Технічні службовці            2          2          -          0,8       0,8

З наведених даних бачимо, що фактична чисельність працівників відповідає плановій й становить 242 чоловік. Рівність планової й звітної чисельності спостерігається по виробничим погодинникам, керівникам, технічним службовцям і виробничим робітникам. Однак по останній ка-тегорії рівність досягнута за рахунок взаємного погашення не-достачі верстатників (1 чоловік) надлишком інших робітників (1 чоловік). Також спостерігається перевищення фактичної чисельності допоміжних робітників щодо плану на одну люди-ну й недостача одного фахівця.