Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.2.2 Аналіз наявності й складу працюючих на підприємстві : Економічний аналіз і діагностика станусучасного підприємства. Видання 2-ге перероблене та доповнене : Бібліотека для студентів

2.2.2 Аналіз наявності й складу працюючих на підприємстві


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 

магниевый скраб beletage

При аналізі наявності кадрів фактичну середньосписочну чисельність працівників у цілому й по окремих категоріях порівнюють із плановими даними і даними попередніх періодів, знаходять абсолютне відхилення й визначають причини зміни кількості персоналу.

Розглянемо приклад аналізу забезпеченості підприємства трудовими ресурсами (таблиця 2.10).

Таблиця 2.10 — Средньосписочна чисельність персоналу

підприємства

 

Показник        План   Факт   Відхилення звітних даних

 

           

            Звіт-ний рік   Попе-редній рік         Від плану       Від попе-реднього року

 

           

           

           

            Кіль-кість       %         Кіль кість        %

Весь персонал підприємства          1030    1027    1026    -3        -0,3     +1        +1

Промислово-виробничий персонал          985      984      985      -1        -0,1     -1        -0,1

У тому числі: Робітники       775      782      786      +7        +0,9     -4        -0,5

Керівники, професіонали й фахівці            157      149      145      -8        -5,1     +4        +2,8

Технічні службовці   53        53        54        -          -          -1        -1,9

Персонал, зайнятий у непромисловій сфері         45        43        41        -2        -4,4     +2        +4,9

З таблиці 2.10 видно, що підприємство практично повністю забезпечене трудовими ресурсами. Фактично чи-сельність усього персоналу нижче планової на 3 працівника. Необхідно звернути увагу на перевищення плану чисельності робітників на 7 чол. або 0,9%. Однак це перевищення не впли-нуло на загальний рівень чисельності, тому що кількість керівників, професіоналів і фахівців нижче планового на 8 працівників, або на 5,1%. У ході подальшого аналізу необхідно звернути увагу, чи не призвело недоукомплектування чисель-ності керівників і фахівців до погіршення роботи технічних підрозділів підприємства.

Чисельність технічних службовців у звітному періоді була в межах плану. У порівнянні з попереднім роком звітна чисельність усього персоналу більше на 1 працівника, а по

Економічний аналіз і діагностика cтану сучасного підприємства

керівникам і фахівцям - на 4 працівника. Кількість робітників, навпаки, зменшилася на 4 чол. Якщо це відбулося за рахунок підвищення рівня механізації праці, то це позитивно характе-ризує роботу підприємства. Розширення непромислової сфери призвело до збільшення звітної чисельності персоналу в порівнянні з попереднім роком на 2 працівника (43-41). У порівнянні з планом чисельність цих категорій працівників у звітному році менше на 2 чол., або на 4,4%.

У ході подальшого аналізу варто з'ясувати зміну питомої ваги допоміжних робітників у загальній чисельності. Також необхідно звернути увагу на склад робітників залежно від сту-пеня механізації їхньої праці.