Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Анотація : Економічний аналіз і діагностика станусучасного підприємства. Видання 2-ге перероблене та доповнене : Бібліотека для студентів

Анотація


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 

магниевый скраб beletage

ЕКОНОМІЧНИЙ

АНАЛІЗ І ДІАГНОСТИКА

CТАНУ СУЧАСНОГО

ПІДПРИЄМСТВА

Видання 2-ге перероблене та доповнене

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів

вищих навчальних закладів

©

Киів - 2007

УДК 65.012.12(075.8) ББК 65.053я73 Е 45

Гриф надано

Міністерством освіти і науки України

(Лист № 14/18.2-2749 від 21.12.2004 р.)

Рецензенти:

Ю.В. Макогон – доктор економічних наук, професор, академік АЕН України, завідувач кафедри «Міжнародна економіка» Донецького націо-нального університету

І.П. Булєєв – доктор економічних наук, професор, завідувач відділом Інституту економіки промисловості НАН України

Т.В. Кузнєцова – кандидат економічних наук, доцент кафедри «Фінанси» Донбаської державної машинобудівної академії

КостенкоТ.Д., Підгора Є.О., Рижиков В.С., Панков В.А., Герасимов А.А., Ровенська В.В.

Е 45 Економічний аналіз и діагностика стану сучасного підприємства/ видання 2-ге перероблене та доповнене. Навч. посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2007 — 400 с.

ISBN 978-966-364-452-3

Навчальний посібник спрямований на розширення аналітичних на-вичок студентів, засвоєння методики аналізу і діагностики економічно-го стану сучасних промислових підприємств.

В першому розділі посібника викладені методичні підходи економ-ічного аналізу як системи узагальнюючих знань про предмет, методи, види і організацію аналітичної роботи в умовах сучасного підприємства.

У другому та третьому розділах розглядаются питання методики проведення управлінського аналізу діяльності підприємства та діагнос-тики його економіко-фінансового стану. Наведені методичні підходи супроводжуються практичними прикладами, які містять у собі аналі-тичні розрахунки, відповідні висновки та рекомендації щодо покращен-ня стану підприємств, що аналізуються.

Навчальний посібник розроблений у відповідності із нормативною програмою дисципліни «Економічний аналіз» і призначений для сту-дентів, що навчаються за спрямуванням „Економіка і підприємництво”. Також він може бути використаний студентами інших спеціальностей і слухачами системи виробничо-економічного навчання кадрів.

ISBN 978-966-364-452-3     © ДДМА, 2007

© Т.Д. Костенко, Є.О. Підгорна,

В.С. Рижиков та ін., 2007. © Центр учбової літератури, 2007