Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Контрольні запитання та завдання : Економіка туристичного бізнесу : Бібліотека для студентів

Контрольні запитання та завдання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 

Загрузка...

1.         Розкрийте сутність економіки туристичного бізнесу.

2.         Охарактеризуйте туризм як міжгалузевий комплекс суб'єктів обслуговування туристів.

3.         Яка роль суб'єктів туристичної індустрії в економіці країни (ре-гіону)?

4.         Що є об'єктом і предметом вивчення економіки туристичного бізнесу?

5.         Поясніть мету вивчення курсу «Економіка туристичного бізнесу».

6.         Ha яких методологічних підходах ґрунтується вивчення еконо-міки туризму?

7.         Що обумовило виникнення туризму?

8.         Як розвивався туризм та які етапи розвитку він пройшов?

9.         У чому полягає економічна сутність і завдання туристичної дія-льності?

 

10.       Дайте законодавче визначення туризму і туриста.

11.       Розкрийте поняття «туристична послуга» та «туристичний про-дукт».

12.       Як створюється та просувається туристичний продукт до спо-живачів?

13.       Охарактеризуйте особливості туристичних послуг та їх відмін-ності від звичайних товарів.

14.       Які організаційні форми туризму існують?

15.       Виділіть відмінні риси між внуірішнім і міжнародним туризмом.

16.       Звідки походить слово «тур» і що воно означає?

17.       Як розробляються маршрути і формуються тури?

18.       Які підприємницькі структури існують у туристичному бізнесі України?

19.       Що являє собою туристична індустрія?

20.       Яка роль туристичного бізнесу в народногоподарському ком-плексі країни?

21.       Перерахуйте умови інтенсивного розвитку туризму в Україні.

22.       Розкрийте сутність державної політики розвитку туризму в Україні та шляхи її реалізації.

23.       Які фактори впливають на розвиток туризму позитивно, а які негативно?

24.       Розкрийте сутність і цілі державного регулювання туристичної діяльності вУкраїні.

25.       Чи існують пріоритетні напрями державної політики України в розвитку туризму?