Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Контрольні запитання та завдання : Економіка туристичного бізнесу : Бібліотека для студентів

Контрольні запитання та завдання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 

Загрузка...

1.         Розкрийте економічну сутність і функції прибутку підприємств?

2.         Яка різниця між економічним і бухгалтерським прибутком?

3.         Охарактеризуйте взаємозв'язок доходу і прибутку.

4.         Ha який вид прибутку впливає упущена вигода підприємства в будь-якій сфері діяльності?

5.         Яка роль прибутку в економіці підприємства як критерію ефек-тивності підприємницької діяльності?

6.         Із яких джерел формується прибуток підприємств туристичного бізнесу?

7.         Виділіть головні напрями використання прибутку туристичних підприємств.

8.         Який макроінтерес існує до прибутку будь-якого господарського суб’єкта?

9.         Що являє собою прибуток від операційної діяльності в туризмі і як він розраховується?

 

10.       За якими ознаками класифікується прибуток (збиток) підпри-ємств?

11.       Як впливає прибуток (збиток) від надзвичайних подій на зага-льну суму прибутку підприємств?

12.       За допомогою якого документа сповіщається відповідний пода-тковий орган про прибуток підприємства, що підлягає оподат-куванню?

13.       Чим відрізняється номінальний прибуток від реального?

14.       За яких умов підприємство отримує збитки або мінімальний прибуток?

15.       Що необхідно робити, щоб підприємство позбавилося збитків і забезпечило отримання цільового прибутку?

16.       У яких показниках оцінюється прибуток? Дайте їх характеристику.

17.       Розкрийте систему показників рентабельності діяльності та ви-користання ресурсів підприємства.

18.       Чим відрізняються розрахунки рентабельності діяльності туро-ператорів і турагентів?

19.       Розкрийте сутність етапів обґрунтування стратегії управління прибутком підприємств.

20.       Яке значення в плануванні діяльності підприємства має визна-чення цільового прибутку?

21.       Що охоплює система планових розрахунків прибутку підпри-ємств?

22.       Охарактеризуйте методи планування прибутку підприємств, прийнятні для туристичного бізнесу.

23.       Які показники застосовуються при плануванні прибутку підп-риємств?

24.       Чим визначається система розподілу прибутку при його плану-ванні?

25.       За якими напрямами розподіляється прибуток підприємств?

26.       Як розраховується коефіцієнт капіталізації прибутку підприєм-ницьких структур?