Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Контрольні запитання та завдання : Економіка туристичного бізнесу : Бібліотека для студентів

Контрольні запитання та завдання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 

Загрузка...

1.         Що являє собою доход від туристичної діяльності та яка його роль у розвитку підприємств?

2.         Які особливості характерні для формування доходу в туристич-ному бізнесі?

3.         Виділіть і поясніть відмінності в джерелах отримання доходу тур-оператором і турагентом?

4.         Як розраховується доход від реалізації туристичного продукту або окремих послуг?

5.         Охарактеризуйте модель формування та використання доходу туристичних підприємств.

6.         Чим відрізняється валовий доход підприємства від чистого до-ходу та оподатковуваного прибутку?

7.         За якими напрямами розподіляється доход підприємств туристич-ного бізнесу?

8.         Які відмінності доходу від звичайної діяльності і від надзвичай-них подій?

9.         Поясніть процес визначення прибутку (збитку) на основі розпо-ділу (використання) доходу підприємства.

 

10.       Яка роль стратегії формування доходу в діяльності підприємств туристичного бізнесу?

11.       Розкрийте економічну сутність стратегії та її роль у плануванні доходу.

12.       Яке місце посідає моніторинг доходу при обґрунтуванні базо-вої економічної стратегії діяльності підприємства?

13.       За якими етапами проводиться стратегічне планування доходу підприємств?

14.       Дайте визначення політики оптимізації доходу туристичних пі-дприємств.

15.       Що виступає підґрунтям оптимізації доходів підприємств?

16.       Поясніть процес розробки політики оптимізації доходу підпри-ємств.

17.       Чи існує взаємозв’язок доходу і витрат на закупівлю туристич-них послуг, формування та реалізацію турпродукту?

18.       Дайте визначення принципам формування політики оптимізації доходу від туристичної діяльності.

19.       Як ви розумієте оптимізаційну модель доходу на основі цільо-вого прибутку?

20.       Визначте основні шляхи підвищення доходів туристичних під-приємств.