Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Контрольні запитання та завдання : Економіка туристичного бізнесу : Бібліотека для студентів

Контрольні запитання та завдання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 

магниевый скраб beletage

1.         Яку роль відіграють трудові ресурси в діяльності підприємств туристичного бізнесу?

2.         Чим відрізняється поняття «трудові ресурси» від «кадрового по-тенціалу» підприємства?

3.         Перелічіть і розкрийте сутність показників оцінки кадрового за-безпечення підприємств.

4.         Охарактеризуйте показники руху (обороту) трудових ресурсів підприємства за певний період часу.

5.         Що характеризує середньооблікова чисельність штатних праців-ників і як вона розраховується?

6.         Якими показниками вимірюється інтенсивність обороту (зміни) кадрового складу підприємства?

7.         Як визначається фонд робочого часу працівників?

8.         Розкрийте сутність показників ефективності використання тру-дових ресурсів підприємств туристичного бізнесу.

9.         Що є основою мотивації праці?

10.       Визначте місце та роль мотивації праці в організації заробітної плати.

11.       Які види стимулів є найбільш ефективними в управлінні трудо-вими ресурсами?

12.       Виділіть ті форми мотивації праці, які підвищують віддачу тру-дових ресурсів.

13.       На яких вимогах ґрунтується мотивація праці?

14.       Що необхідно здійснювати для підіримки мотивації праці?

15.       Охарактеризуйте заробітну плату, яка є головним мотивом до праці.

16.       Яка роль заробітної плати у формуванні трудового колективу і у відтворенні робочої сили?

17.       Які елементи утворюють тарифну систему оплати праці? Розк-рийте їхню сутність.

18.       У чому полягають відмінності між погодинною та відрядною формами оплати праці?

19.       Охарактеризуйте системи відрядної форми оплати праці.

20.       Як регулюється оплата праці в туристичному бізнесі України?

21.       Які гарантії передбачаються Генеральною тарифною угодою в Україні?

22.       Що охоплює колективний договір між підприємцем і наймани-ми працівниками? Яка його юридична сила?

23.       Що виступає підґрунтям планування чисельності працівників в туристичному бізнесі?

24.       За якими етапами плануються трудові ресурси підприємств?

25.       Поясніть роль визначення явочної чисельності при плануванні трудових ресурсів підприємств.

26.       Чим відрізняється номінальна кількість робочих днів від пла-нової?

27.       Які методи планування витрат на оплату праці доцільно засто-совувати в туристичному бізнесі?

28.       Чим відрізняється планування витрат на оплату праці тур-операторів і турагентів?

29.       Чи варто застосовувати метод оплати праці, побудований на участі працівників у доходах туристичних підприємств? Дока-жіть свою версію.

МОДУЛЬ 3. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ

РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ

ШДПРИЄМСТВ ТА ЇХ ОПТИМІЗАЦІЯ