Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Контрольні запитання та завдання : Економіка туристичного бізнесу : Бібліотека для студентів

Контрольні запитання та завдання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 

Загрузка...

1.         Розкрийте сутність економічної діяльності підприємств харчу-вання туристів.

2.         Які види організації харчування застосовуються для обслугову-вання туристів?

3.         Як класифікуються підприємства харчування в туристичній сфері діяльності?

4.         За якою ознакою підприємства харчування відносяться до турис-тичної індустрії?

5.         Чи варто класифікувати підприємства харчування за соціальним напрямом розвитку внутрішнього туризму?

6.         Виділіть специфічні ознаки класифікації підприємств харчуван-ня туристів.

7.         Охарактеризуйте продукцію підприємств харчування.

8.         У яких показниках виражається продукція власного виробництва підприємств харчування?

9.         Дайте класифікацію продукції, яка реалізується підприємствами харчування.

 

10.       Чим відрізняється валовий товарооборот підприємства харчу-вання від роздрібного й оптового?

11.       Що відноситься до роздрібного товарообороту підприємств ха-рчування?

12.       У чому сутність і роль виробничої програми підприємства хар-чування?

13.       За якими етапами обґрунтовується виробнича програма та план товарообороту підприємств харчування?

14.       Що впливає на вибір способу планування випуску продукції харчування для задоволення потреб туристів?

15.       Якими методами враховується вплив сезонних змін в туристи-чних потоках на виробничу програму підприємств обслугову-вання туристів?

16.       Охарактеризуйте виробничу потужність підприємства харчу-вання та її вплив на його виробничу програму.

17.       3 яких структурних елементів складається план валового това-рообороту підприємства харчування?

18.       Як розробляється продуктовий баланс при обґрунтуванні виро-бничої програми підприємства?

19.       Розкрийте сутність і значення програмно-цільового методу пла-нування товарообороту підприємств харчування.

20.       За яких умов і як саме застосовуються трендові економіко-математичні моделі під час складання планів товарообороту пі-дприємств?