Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
7.4. Склад і структура товарообороту : Економіка туристичного бізнесу : Бібліотека для студентів

7.4. Склад і структура товарообороту


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 

Загрузка...

Сукупний (валовий) обсяг товарообороту підприємств харчу-вання враховується і планується окремо по власній і покупній про-дукції (рис. 7.3).

Валовий товарооборот за видами реалізованої продукції

 

Виручка від реалізації

продукції власного

виробництва

 

Виручка від реалізації покупнихтоварів

 

Оптовий товарооборот

 

Роздрібний товарооборот

 

Продаж іншим підприємствам харчування

 

Продаж підприємствам роздрібноїторгівлі

 

Рис. 7.3. Структура товарообороту підприємств харчування

Валовий товарооборот слід також розглядати залежно від то-го, як реалізується продукція: оптом чи вроздріб. На схемі чітко по-казано, що валовий товарооборот підприємств є виручкою від розд-рібного й оптового продажу.

Роздрібний продаж - це обмін продукції (послуги) на гроші споживача. Розрахунки при цьому можуть здійснюватися як за го-тівку, так і за розрахункові чеки (картки) банківських установ, тоб-то за безготівковою системою. Загальна сума виручки від реалізації продукції власного виробництва і покупних товарів безпосередньо споживачам - це роздрібний товарооборот підприємства харчу-вання. До нього відноситься продаж:

1)         через обідні зали та буфети підприємства, включаючи від-пуск блюд для споживання дома;

2)         через свої магазини кулінарії і напівфабрикатів, палатки, кіоски, розвізну та розносну торговельну мережу і т.п.;

3)         лікувально-оздоровчим установам за готівковий і безготів-ковий розрахунок;

4)         своїм працівникам з наступним утриманням вартості хар-чування з заробітної плати.

Крім роздрібної реалізації, підприємства харчування можуть продавати продукцію власного виготовлення іншим підприємствам для перепродажу, наприклад, у роздрібну торговельну мережу або іншим підприємствам харчування. Сума виручки від такої реалізації утворює оптовий товарооборот підприємства харчування.

У роздрібний товарооборот підприємств харчування не вклю-чається:

-          вартість давальницької сировини;

-          вартість поверненої тари;

-          виручка від надання культурно-видовищних послуг, послуг перукарень, більярдних, які знаходяться на балансі підприємства харчування.

Роздрібний товарооборот підприємств харчування включається до загального товарообороту регіону, країни. Він є результативним кі-лькісним показником роботи підприємства як конституючого елемен-та економічного механізму регіону і країни в цілому. Виражаючи об-сяг реалізації продукції харчування, товарооборот характеризує рівень матеріального добробуту населення країни. Частка товарообороту під-приємств харчування в загальному роздрібному товарообороті Украї-ни в останні роки не перевищує 5-7%.

Товарооборот підприємств харчування розраховується на ос-нові роздрібних цін, які покликані покрити вартість сировинного на-бору продукції в покупних цінах, забезпечити отримання націнки підприємством харчування і сплату податку на додану вартість. Ціна на продукцію підприємств харчування розраховується за формулою

Цр =ВС+ Нпх + ПДВ,           (7.1)

де Цр - ціна реалізації продукції харчування;

Вс - вартість сировинного набору за купівельними цінами

без ПДВ; Нт - націнка підприємства харчування; ПДВ - податок на додану вартість.