Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Тема 6. Планування експлуатаційної діяльності підприємств розміщення туристів 6.1. Місце готельного господарства в обслуговуванні туристів : Економіка туристичного бізнесу : Бібліотека для студентів

Тема 6. Планування експлуатаційної діяльності підприємств розміщення туристів 6.1. Місце готельного господарства в обслуговуванні туристів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 

Загрузка...

Важливою складовою обслуговування туристів є розміщення на ночівлю та проживання поза місцем їх постійного перебування (оселі). Послуги з розміщення туристів надає мережа підприємств готельного і неготельного типу.

3 погляду бізнесу ці підприємства створюють і продають свій товар у вигляді послуги або комплексу послуг з розміщення туристів на ночівлю. Крім обов'язкових послуг розміщення, підп-риємство готельного типу може надавати цілий комплекс інших послуг, для чого має окремі підрозділи, наприклад, блоки харчу-вання, продуктові і сувенірні магазини (кіоски), торговельні авто-мати, дискотеку, казино, нічний клуб, салон краси, зал ігрових автоматів, більярдну, кегельбан, відеоігри, медпункт, пункти обміну валют, замовлення квитків прокату автомобілів, автостоян-

ку, гараж, залу нарад, концертну залу, засоби зв'язку, сауну, лазню, басейн і багато іншого.

Цей перелік послуг залежить від цільового призначення об'єкта розміщення гостей. Світова тенденція розвитку готельної індустрії спрямована на розширення сфери послуг додаткового призначення. Сучасний багатосервісний готельний комплекс воло-діє могутньою матеріально-технічною базою, яка створює широкий комплекс послуг для задоволення потреб мандрівників.

Усі засоби розміщення туристів відповідно до класифікації, розробленої Всесвітньою туристичною організацією (ВТО), поді-ляються на форми, види та типи.

Форми засобів розміщення туристів визначаються основними видами послуг, які вони надають. Якщо надаються послуги тільки з розміщення, то такий суб'єкт підприємництва відноситься до су-б'єктів неготельного типу (гуртожиток, дача, яхта), а якщо, крім ро-зміщення, надаються інші послуги, то такі суб'єкти відносяться до підприємств готельного типу.

Види засобів розміщення подорожуючих визначаються фор-мою власності. За цією ознакою виділяються такі види:

-          колективні;

-          індивідуальні;

-          приватні;

-          державні.

Типи об’єктів розміщення туристів визначаються їхнім функ-ціональним призначенням (табл. 6.1).

Серед підприємств розміщення туристів в Україні державна форма власності постійно скорочується, а приватна зростає. Серед типів суб'єктів розміщення туристів основне місце займають підп-риємства готельного типу.

Показник забезпеченості готелями визначається кількістю готельних місць на 1000 мешканців країни (регіону). Нормативним показником вважається 10 готельних місць на 1000 жителів. В Україні цей показник набагато менший.

Розглядаючи діяльність підприємств розміщення туристів як суб'єктів ринкових відносин, слід зазначити, що їхня послуга являє собою продукт, що купується туристом за допомогою об-мінних угод. I хоча послуга при цьому набуває товарної форми, то предметної форми, що відчужується при реалізації, вона не має. Купівля послуги означає доступ до готельного продукту і йо-

го використання у визначений час і у визначеному місці, тобто в самому готелі.

Таблщя 6.1

Класифікація спеціалізованих об 'єкгпів розміщення mypucmie

Об'єкти розміщення

Форми            Види   Типи

Готельного    Колективні    Туристичні комплекси

типу    Державні        Комплекси для відпочинку

Санаторні комплекси

Мобільні комплекси (потяг, теплохід)

 

            Приватні        Бунгало (сільський будиночок з верандою)

                        Намет

                        Автофургон

                        Ротель (вагон з одно-, двомісними відсі-

                        ками, у яких розміщені спальні крісла. Є

                        умивальник, туалет)

Неготельного Колективні    Гуртожиток

типу                Молодіжний будинок

 

            Індиві-            Приватний будинок

            дуальні           Квартира Кімната Дача Яхта

 

            Приватні        Тайм-шер - власність, обмежена часом

                        Готель типу кондомінімум

У готельної послуги є ряд відмінностей від товарів, які мають матеріальну форму і переміщуються в місця споживання. Основ-ною відмітною рисою готельного продукту як результату діяльнос-ті об'єкта розміщення туристів є збігання його виробництва і спо-живання в часі і просторі. Готельний продукт має й інші відмітні риси від товару, який після продажу переходить у володіння поку-пця(рис. 6.1).

Надання готельної послуги здійснюється на території її вироб-ника і при тісній взаємодії споживача і виконавця послуги. Тому якість готельних послуг забезпечується в першу чергу тими праців-никами, що безпосередньо контактують з туристами. Якість послу-ги оцінюється споживачем під час її надання. Якщо послуга не на-дана клієнтові, вона для готелю втрачена, що негативно відбиваєть-ся не тільки на доході, а й на його іміджі.

Особливості готельного продукту як товару

Одночасність виробництва і споживання на території готельного об'єкта

> Безпосередній контакт виробника і споживача послуги (продукту)

Ненадана вчасно послуга означає втрату доходу (ризик недоотримання доходу є постійною загрозою)

Готельний продукт не складується, але може формуватися завчасно на майбутнього клієнта

Різкі сезонні коливання попиту, що спричинюють необхідність

>          диференціації тарифів на послуги

Велика частка постійних витрат і відносно мала змінних

Обсяг реалізації готельного продукту залежить від розміщення готелю, його іміджу, конкурентного середовища тощо

Рис. 6.1. Характерні властивості готельних послуг

При плануванні діяльності підприємств розміщення туристів велике значення мають сезонні коливання попиту.

Готельні послуги продаються споживачам прямо або через посередників у вигляді окремої послуги або в складі турпакета. За оцінками фахівців, доход від продажу готельних номерів індивіду-альним клієнтам більший, ніж від групових заїздів туристів.