Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Контрольні запитання та завдання : Економіка туристичного бізнесу : Бібліотека для студентів

Контрольні запитання та завдання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 

Загрузка...

1.         Дайте визначення туристичного потоку як основи формування туристичного продукту.

2.         Перерахуйте процеси обслуговування туристів залежно від мар-шрутів подорожування. Дайте пояснення.

3.         Чим спричинюється необхідність застосування логістичного пі-дходу до формування туристичних потоків та їх матеріального, сервісного, фінансового й інформаційного забезпечення?

4.         Поясніть сутність та особливості логістики в туристичному біз-несі.

5.         Яке значення має ефект синергізму при логістизації туристичної діяльності?

6.         Розкрийте сутність туристичного продукту, який є об'єктом ри-нкових відносин.

7.         Охарактеризуйте види, особливості та основоположні функції туристичного ринку.

8.         Що входить до туристичної інфраструктури?

9.         Чому планування реалізації туристичного продукту є основою об-ґрунтування планів виробничої та фінансової діяльності підпри-ємств туристичної індустрії?

 

10.       Які фактори слід врахувати при плануванні обсягів реалізації турпродукту?

11.       Якими документами оформляється реалізація туристичного продукту?

12.       За якими ознаками класифікуються плани реалізації туристич-ного продукту?

13.       Визначте відмінності між реактивним, інактивним, преактив-ним та інтерактивним плануванням продажу туристичного продукту.

14.       Перерахуйте і розкрийте сутність етапів планування реалізації туристичного продукту й окремих послуг.

15.       За яких умов загальновідомі методи планування придатні для обґрунтування планів реалізації туристичного продукту?

16.       Яке значення має програмно-цільовий метод для планування продажу туристичного продукту?

17.       Які етапи передбачає програмно-цільовий метод планування продажу товарів (послуг)?

18.       Охарактеризуйте залежність планування реалізації туристично-го продукту або окремих послуг від базової економічної стра-тегії підприємства.

19.       Яке значення для планування діяльності підприємства має ви-значення критичної точки реалізації товарів (послуг)?

20.       Як розраховується мінімальний та цільовий прибутки підпри-ємств?

21.       Визначте обсяги реалізації турпродукту, які забезпечать отри-мання підприємством мінімального та цільового прибутку.

22.       Оцініть досягнутий запас фінансової міцності підприємства.

23.       Обґрунтуйте період досягнення беззбитковості для збиткових підприємств.

24.       Запропонуйте схему узгодження планів реалізації турпродукту підприємств, розроблених різними методами.