Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Контрольні запитання і завдання : Економіка туристичного бізнесу : Бібліотека для студентів

Контрольні запитання і завдання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 

магниевый скраб beletage

1.         Дайте визначення поняття «економічна стратегія».

2.         Яка роль підприємницької стратегії в розвитку туристичного бі-знесу?

3.         Охарактеризуйте об’єкти стратегії економічного управління дія-льністю туристичного підприємства.

4.         У чому полягають особливості розробки стратегії розвитку суб’єктів туристичного бізнесу?

5.         Чим визначаються види базових економічних стратегій та яка їх роль у плануванні?

6.         Які заходи забезпечують перехід до вищого рівня економічної стратегії діяльності підприємств?

7.         Розкрийте сутність стратегії стабілізації та охарактеризуйте за-ходи її забезпечення.

8.         В чому проявляється зв'язок стратегії розвитку підприємства з життєвим циклом туристичних послуг?

9.         Перерахуйте специфічні особливості окремих груп стратегій ро-звитку підприємств туристичного бізнесу.

 

10.       Що є основою стратегії концентрованого росту економіки під-приємства?

11.       Чим визначається стратегія інтегрованого розвитку туристич-ноїдіяльності?

12.       Яке місце посідає диверсифікація в економічній стратегії розви-тку підприємства?

13.       Яку роль відіграє стратегія якості туристичних послуг у діяль-ності підприємств?

14.       Перерахуйте етапи розробки економічної стратегії діяльності підприємства.

15.       Що враховується при оцінюванні діючої економічної стратегії підприємств?

16.       Перерахуйте та прокоментуйте внутрішні й зовнішні фактори розвитку туристичного бізнесу.

17.       Яке значення має розробка стратегічних альтернатив при визна-ченні базової економічної стратегії діяльності підприємств?

18.       Які функціональні стратегії використовуються при обґрунту-ванні базової економічної стратегії туристичної діяльності?

19.       Дайте визначення сутності економічного управління та докуме-нтів, в яких фіксуються управлінські рішення.

20.       Охарактеризуйте систему планів і методичних особливостей їх складання.

21.       Яка роль державних програм розвитку туризму в плануванні діяльності суб'єктів туристичного бізнесу?

22.       За якими етапами формується модель економічного управління підприємством?

23.       На чому ґрунтується ефективне планування туристичної діяль-ності підприємств?

24.       Розкрийте сутність методів планування туристичної діяльності.

25.       Запропонуйте методи та засоби контролю за виконанням планів туристичної діяльності.

26.       Як використовується комерційний розрахунок в системі еко-номічного управління підприємством?

27.       На яких принципах ґрунтується комерційний розрахунок?

28.       Чим визначається ефективність планування підприємницької діяльності суб'єктів туристичного бізнесу?