Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
ЗМІСТ : Економіка торгівлі : Бібліотека для студентів

ЗМІСТ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 

Загрузка...

ВСТУП            3

1.         ТОВАРООБІГ            5

1.1.      Сутність і мета економіки торгівлі               5

1.2.      Кооперативні ринки             12

1.3.      Економічний механізм обґрунтування роздрібного товарообігу             18

1.4.      Прогнозування кон’юнктури споживчого ринку з допомогою інформаційних технологій     23

1.5.      Планування роздрібного товарообігу торговельного підприємства з використанням MS Excel пошук

рішення           46

1.5.1. Аналіз роздрібного товарообігу торговельного

підприємства             55

1.6.      Особливості планування товарообігу підприємств харчування             72

1.7.      Механізм керування товарними запасами             81

1.8.      Планування надходження і закупівлі товарів         104

1.9.      Оптовий товарообіг і методика його прогнозування       108

2.         ВАЛОВІ ДОХОДИ    124

2.1.      Формування цінової політики підприємства         124

2.2.      Методи розрахунку цінової еластичності  130

2.3.      Структура й цілі системи бюджетів торговельного підприємства          136

2.3.1.Деякі види бюджетів                140

2.3.2.   Особливості й різновиди бюджетів            147

2.3.3.   Переваги й недоліки бюджетування           152

 

2.4.      Валовий доход торгового підприємства                153

2.5.      Прогнозування валового доходу і розміру торгової надбавки     158

Економіка торгівлі з використанням інформаційних технологій

3.         ВИТРАТИ ОБІГУ      168

3.1.      Витрати обігу торгового підприємства       168

3.2.      Аналіз витрат обороту          178

3.3.      Планування витрат обігу      184

3.4.      Багаторівнева мережева торгівля                190

3.5.      Логістика        196

4.         ПРИБУТОК І РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ               203

4.1.      Економічна характеристика прибутку         203

4.2.      Види рентабельності             212

4.3.      Планування формування і розподілу прибутку    . . .223

4.4.      Планування податкових платежів  231

5.         АКТИВИ ТОРГОВОГО ПІДПРИЄМСТВА           238

5.1.      Склад активів торгового підприємства      238

5.2.      Аналіз оборотних активів     244

5.3.      Аналіз необоротних активів             249

6.         КАПІТАЛ ТОРГОВОГО ПІДПРИЄМСТВА          253

6.1.      Структура капіталу торгового підприємства          253

6.2.      Аналіз власних фінансових ресурсів           268

6.3.      Аналіз залучених засобів      273

7.         ІНВЕСТИЦІЇ ТОРГОВОГО ПІДПРИЄМСТВА     279

7.1.      Принципи інвестування       279

7.2.      Визначення критерію окупності інвестиційних проектів за допомогою MS Excel        287

7.3.      Дисконтування          302

7.4.      Аналіз стану реального і фінансового інвестування 308

8.         ОСНОВНІ ВИДИ ГОСПОДАРСЬКИХ РИЗИКІВ . . .314

8.1.Господарські ризики торгового підприємства. Аналіз

ЗМІСТ

інформаційних потоків          314

8.1.1. Оцінювання ризиків і керування ними        316

8.2.      Оцінювання рівня господарських ризиків             327

8.3.      Профілактика і страхування

господарських ризиків          334

9. ФІНАНСОВЕ СТАНОВИЩЕ ТОРГОВОГО

ПІДПРИЄМСТВА    340

9.1.      Фінансові ресурси торгового підприємства           340

9.2.      Фінансове планування         346

9.3.      Використання Project Expert у фінансовому менеджменті            350

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ І ЛІТЕРАТУРА     368

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Юрій Прокопович Яковлєв

ЕКОНОМІКА ТОРГІВЛІ

з використанням інформаційних технологій

Навчальний посібник

Керівник видавничих проектів – Б.А.Сладкевич

Редактор – Н.П. Манойло

Комп’ютерний набір і верстка – Є.А. Ткаченко, І.В. Марченко

Дизайн обкладинки – Б.В. Борисов

Підписано до друку 06.12.05 Формат 60x84 1/16.

Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC.

Умовн. друк. арк. 23,5.

Видавництво “Центр навчальної літератури”

вул. Електриків, 23

м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63

8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

e-mail: office@uabook.com

сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК №1014 від 16.08.2002