Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Анотація : Економіка торгівлі : Бібліотека для студентів

Анотація


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 

Загрузка...

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Ю. П. Яковлєв

ЕКОНОМІКА ТОРГІВЛІ

з використанням інформаційних технологій

Рекомендовано

Міністерством  освіти  і  науки  України

як навчальний посібник для студентів

вищих навчальних закладів

©

Киів - 2006

УДК 339.1(075.8) ББК 65.42я73 Я 47

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист №14/18.2-1934 від 09.08.2004 р.)

Рецензенти:

Н.С. Миколайчук – доктор економічних наук, професор;

Є.П. Жуганов – кандидат економічних наук, доцент.

Яковлєв Ю. П. Я 47  Економіка торгівлі з використанням інформаційних тех-нологій. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літера-тури, 2006. – 376 с.

ISBN 966-364-211-4

У навчальному посібнику викладається основний зміст кур-су економіки торгівлі. Розділи посібника включають обов’язкові теми нормативного курсу. Посібник містить сучасні методи вітчизняного і закордонного досвіду в дослідженнях в економіці торгівлі та інформаційних технологій.

Навчальний посібник рекомендується для викладачів і сту-дентів економічних вузів і факультетів, слухачів курсів підви-щення кваліфікації, а також для працівників торгових підприємств.

ISBN 966-364-211-4 © Яковлєв Ю. П., 2006.

© Центр навчальної літератури, 2006.