Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
2.3.3. Переваги й недоліки бюджетування : Економіка торгівлі : Бібліотека для студентів

2.3.3. Переваги й недоліки бюджетування


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 

Загрузка...

Як і будь-яке явище, бюджетування має свої позитивні й негативні сторони.

Достоїнства бюджетування:

•          впливає на мотивацію й настрій у колективі;

•          дає можливість координувати роботу підприємства в цілому;

•          аналіз бюджетів дозволяє вчасно вносити коригувальні зміни;

•          дає можливість вчитися на досвіді складання бюджетів минулих періодів;

•          дає можливість удосконалити процес розподілу ре-сурсів;

•          сприяє процесам комунікацій;

•          допомагає менеджерам низової ланки зрозуміти свою роль в організації;

•          дає можливість співробітникам-новачкам зрозуміти “напрям руху” підприємства, таким чином допомагаю-чи їм орієнтуватися в новому колективі;

•          є інструментом порівняння досягнутих і бажаних ре-зультатів.

Недоліки бюджетування:

•          різне сприйняття бюджетів у різних людей (наприклад, бюджети не завжди здатні допомогти в рішенні повсяк-денних, поточних проблем, не завжди відбивають при-чини подій і відхилень, не завжди враховують зміни умов; крім того, не всі менеджери мають достатню підготовку для аналізу фінансової інформації);

•          складність і дорожнеча системи бюджетування;

•          якщо бюджети не доведені до відома кожного співробітника, то вони практично не впливають на мо-тивацію й результати роботи, а сприймаються винятко-во як засіб для оцінювання діяльності працівників і відстеження їхніх помилок;

•          бюджети потребують від співробітників високої про-дуктивності праці; у свою чергу, співробітники про-тидіють цьому, намагаючись мінімізувати своє наванта-ження тощо, що призводить до конфліктів, стану пригніченості, страху, а отже, знижує ефективність ро-боти;

•          протиріччя між досяжністю цілей та їхнім стимулюю-чим ефектом: якщо досягти поставлених цілей занадто легко, то бюджет не має стимулюючого ефекту для підвищення продуктивності; якщо досягти цілей занад-то складно, то стимулюючий ефект пропадає, оскільки ніхто не вірить у можливість досягнення мети.

Крім того, у процесі бюджетування підприємство можуть підстерігати “підводні камені”:

•          політичні інтриги, які можуть вплинути на розподіл ре-сурсів;

•          конфлікти між менеджерами підрозділів;

•          завищення потреб у ресурсах;

•          поширення помилкової інформації про бюджети по не-формальних каналах.