Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.9. Оптовий товарообіг і методика його прогнозування : Економіка торгівлі : Бібліотека для студентів

1.9. Оптовий товарообіг і методика його прогнозування


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 

Загрузка...

Реальність прогнозів роздрібного товарообігу багато в чо-

му   зумовлена   розвинутістю   оптового   ринку            ринку

проміжних продавців. Ними можуть бути особи, підприємства й організації, що закуповують товари у виробників або інших продавців для їхнього перепродажу або здачі в оренду іншим споживачам з вигодою для себе. Проміжною торгівлею мо-жуть займатися промислові, оптові і роздрібні підприємства, посередницькі фірми. Основним же суб’єктом ринку проміжних продавців є оптова торгівля. Необхідність оптової торгівлі зумовлюється суспільним поділом праці, вузькою спеціалізацією промислових підприємств, потребою в регіональному збалансуванні попиту і споживання, а також швидкою реалізацією виготовленого товару для процесу роз-ширеного відтворення і доведення його до кінцевого спожива-ча. Наявність оптової торгівлі зумовлена й причинами фінан-сового характеру.

Дрібному виробнику і роздрібному торговцю з обмежени-ми фінансовими ресурсами не під силу створити і держати ор-ганізацію розгалуженого маркетингу. Крім того, у зв’язку з поділом і спеціалізацією праці, навіть володіючи капіталом, ви-робник направить кошти в розвиток виробництва, а не в ор-ганізацію оптової торгівлі. А роздрібному продавцю вигідніше різноманітний асортимент товарів купувати в одного продавця.

Оптові продавці відрізняються від роздрібних певними характеристиками:

•          оптові угоди, як правило, великі, торгова зона широка;

•          оптовий торговець мало приділяє уваги стимулюванню збуту, місцю розташування свого підприємства, тому що має справу з професійними клієнтами, а не з кінце-вим споживачем;

•          розходження в правовому забезпеченні і податковому законодавстві, що діє в країнах з розвинутою ринковою економікою.

Оптову торгівлю здійснюють спеціалізовані великі підприємства з повним циклом обслуговування. Існують підприємства з неповним циклом обслуговування, що торгу-ють широким або вузьким асортиментом товарів. Маються по-середники (фірми, засновані на різних формах власності, оп-товики-комівояжери, оптовики-організатори, оптовики-кон-сигнанти, брокери, агенти й ін.). Існують оптово-роздрібні об’єднання, створені на базі спеціалізованих оптових підприємств, складів колишніх торгів, трестів, що одержали юридичну самостійність, склади великих роздрібних і промис-лових підприємств, підприємства типу “кеш-енд-керрі” (опла-ти і забирай).

Ріст оптової торгівлі, як свідчить світовий досвід, визна-чається такими значними тенденціями в економіці: зростан-ням масового виробництва на великих підприємствах, відда-лених від основних користувачів готової продукції; збільшен-ням обсягів виробництва в запас, а не для виконання конкрет-Економіка торгівлі з використанням інформаційних технологій

них договорів; загостренням необхідності пристосовувати то-вари до потреб проміжних і кінцевих користувачів з погляду кількості, упакування і різновидів.

Основними функціями оптового підприємства є:

•          закупівлі і формування товарного асортименту;

•          розбивка великих партій товарів на дрібні;

•          складування, транспортування, фінансування (при на-данні в окремих випадках права оплати після його ре-алізації або оплаті до його постачання, а іноді до його виготовлення).

Оптовому підприємству доводиться приймати на себе ри-зик, інформування про ринок, конкурентів, нові товари, ди-наміку цін, послуги по к