Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ 1.1. Закони, категорії, функції економічної науки. Роль держави в сучасній економіці : Економічна теорія : Бібліотека для студентів

РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ 1.1. Закони, категорії, функції економічної науки. Роль держави в сучасній економіці


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 

Загрузка...

Предмет політичної економії являє собою виявлення міцних, постійних, істотних (змістовних) причинно-наслідкових зв'язків між фактами, явищами, процесами в економічному житті суспільства, говорячи строго науково - між виробничими відносинами. Такі зв'язки називаються законами.

Економічні закони - установлені на основі досвіду, практичної діяльності, виявлені шляхом наукових досліджень, стійкі, істотні зв'язки, взаємозв'язки між економічними явищами, процесами, відносинами, величинами і показниками, що їх характеризують. Економічні закони на відміну від фізичних, не є законами природи. Уся справа в тім, що природа людини як розумної істоти виявляється в її економічній поведінці, обумовленій не тільки об'єктивними законами, але й суб'єктивною волею людей. Тому економічні закони, що виявляють тільки загальні, типові властивості й ознаки процесів виробництва, розподілу, обміну і споживання, варто вважати ймовірніше закономірностями, ніж законами. Вони не носять абсолютного характеру, окремі люди і групи людей можуть у своєму економічному поводженні відхилятися від лінії, що продиктована економічними законами. Широко відомі такі економічні закони, як: закон попиту, закон пропозиції, закон убутної прибутковості, закон зростаючих граничних витрат, закон підвищення потреб, закон безупинного росту продуктивності праці, закон економії робочого часу, закон вартості, закони грошового обігу й т.д.

Оскільки економічні закони носять об'єктивний характер, вони не підкоряються волі і свідомості людей, не є їх породженням, не можуть бути в оцінках людей ні гарними, ні поганими. Вони діють завжди з неминучістю перебігу часу, як і фактори,  процеси,  між якими виражають зв'язки.  Економічні

закони заборонити не можна. Людині, суспільству залишається одне - вивчати механізм дії цих законів і приймати господарські, економічні рішення відповідно до вимог даних законів. Суб'єкту, що господарює, (індивіду, фірмі, державі) процвітання й економічна вигода забезпечені, якщо він діє з урахуванням вимог економічних законів. У противному разі його чекає рано чи пізно криза, катастрофа, оскільки найважливішою стороною дії економічних законів є їх неминучість, невідворотність.

Економічні закони самі по собі не діють, економічний процес автоматично не здійснюється. Для цього необхідні дії людей, a люди діють у відповідності до своїх потреб й інтересів, що інколи набувають форм протиріччя.

Економічне протиріччя - це об'єктивне, необхідне, динамічне відношення взаємовиключних протилежностей, властиве кожному економічному процесу. Протиріччя є сутністю і джерелом саморуху економічних процесів. Розкриття сутності окремих економічних явищ вимагає формування визначених логічних понять, що відбивають реальну економічну дійсність у її розвитку.

Логічні поняття, що відбивають найбільш загальні й істотні сторони економічного життя суспільства, називаються економічними категоріями. Економічні категорії -найважливіші поняття економічної науки, що відбивають істотні сторони для економічної політики економічних явищ і процесів, наприклад: гроші, вартість, ціна, праця, попит, пропозщія, кредит, власність, ринок, заробітна плата, прибуток та ін.

Політична економія є базисною для конкретних прикладних економічних наук. Політична економія й економічна політика перебувають у взаємодії та впливають одна на одну. Політична економія є системою наукових поглядів на господарське життя суспільства, які дають всебічне уявлення про закономірності його розвитку, пояснює, як відтворюється суспільство, сприяє запобіганню повторення деяких негативних економічних явищ, дає можливість прогнозувати майб