Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.3. Класична школа політичної економії : Економічна теорія : Бібліотека для студентів

4.3. Класична школа політичної економії


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 

Загрузка...

Класична політекономія зародилася в Англії наприкінці XVII ст. I у Франції на початку XVIII ст. Вона прийшла на зміну меркантилізму.

Умови зародження класичної політекономії:

1. Розвиток капіталістичних відносин сприяв заміні меркан-тилізму насамперед в Англії, найбільш економічно розвинутій країні.

2.         Інтереси буржуазії переходять зі сфери обігу до сфери ви-робництва.

3.         На перший план виходить промисловий капітал.

4.         Рекомендації меркантилістів не могли вирішити економіч-них проблем промислової буржуазії, що вимагала обґрунтування основ капіталістичного виробництва, розробки нових економіч-них категорій, таких як заробітна плата, прибуток, рента й ін.

5.         Буржуазія прагнула звільнитися від твердого урядового ре-гулювання економічного життя, вона хотіла свободи.

6.         Буржуазна революція середини XVII в. в Англії відкрила еру політичних і промислових революцій у Європі, й до влади приходить буржуазія.

7.         Бурхливо розвивається промисловість, наука механіка, ма-тематика, фізика, філософія й ін.

8.         Активізація теоретичних досліджень у різних галузях знань сприяла розвитку економічної думки, було покладено початок формуванню політекономії як науки.

Особливості класичної політекономії:

-          класична політекономія предметом дослідження вважає сферу виробництва, й заснувала науковий аналіз цієї сфе-ри;

-          це й означало зміни в самому предметі політичної економії, що перетворилася в науку про категорії й закони економіч-ного життя;

-          саме класична школа й, насамперед роботи А. Сміта, пере-творили політичну економію в повноцінну наукову дисци-пліну;

-          класики проголосили ідею природного порядку, дії об'єк-тивних економічних законів, економічної свободи, що одна тільки й забезпечує ефективний розвиток економіки;

-          проблему цінності вони вирішували переважно з позиції трудової теорії, використовуючи абстрактно-дедуктивний метод дослідження економічних явищ.

У розвитку класичної політичної економії умовно виділяють чотири етапи:

I           етап - кінець XVII ст. до початку другої половини XVIII ст.

Він свідчить про значне розширення сфери ринкових відносин і

перехід від меркантилізму до нового напрямку в розвитку еконо-

мічної науки.

Основні представники: У. Петті (Англія), П. Буагільбер (Франція), Ф. Кене (Франція), Ж. Тюрго (Франція).

II         етап - остання третина XVIII ст., пов'язаний з ім'ям А. Смі-

та (Англія).

III        етап - перша половина XIX ст., коли в розвинених країнах

закінчився промисловий переворот.

Представники: Ж.Б. Сей, Ф. Бастіа (Франція), Д. Рікардо, Т. Мальтус, Н. Сеніор (Англія), Т. Кері (США).

IV        етап - друга половина XIX в., представники: К. Маркс

(Німеччина), Дж. Мілль (Англія).

Основоположником класичної політичної економії в Англії К. Маркс називає В. Петті (1623-1687). Аналіз його праць дає пі-дстави дійти висновку, що він є економістом перехідного від ме-ркантилізму до класичної політекономії періоду.

Петті називають першим професійним економістом. Його перу належить кілька наукових творів: «Трактат про податки і збори» (1662), «Слово мудрим» (1664), «Політична анатомія Ірландії» (1672), «Політична арифметика» (1676), «Різне про гроші» (1682).

V         своїх працях, особливо ранніх, Петті віддає данину меркан-

тилізму. Обґрунтовуючи економічну політику держави, він роз-

виває теорію торговельного балансу, виступає за нагромадження

в країні золота і срібла, виправдовує колоніальну експансію,

втручання