Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_5d4fe3b8767b02e40b913b8a68192653, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.9. Грошовий ринок і монетарна політика : Економічна теорія : Бібліотека для студентів

3.9. Грошовий ринок і монетарна політика


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 

магниевый скраб beletage

Гроші - найважливіша макроекономічна категорія, що дозволяє аналізувати інфляційні процеси, циклічні коливання, механізми досягнення рівноваги в економіці і т.д.

Гроші - вид фінансових активів, що можуть бути використані для угод.

Найбільш характерна риса грошей - їх висока ліквідність, тобто здатність швидко і з мінімальними витратами обмінюватися на будь-які інші види активів.

Виділяють три основні функції грошей.

1.         Засіб обміну;

2.         Міра вартості(вимірювальний інструмент для угод);

3.         Засіб заощадження чи накопичення багатства.

Розвиток ринкового господарства приводить до збільшення проміжку часу між виробництвом та реалізацією товарів і послуг, тому найбільш розповсюдженою формою грошей стають кредитні гроші, такі, як:

1.         Вексель - цінний папір, письмове боргове зобов'язання строго встановленої форми, що дає його власнику право по закінченні терміну вимагати від боржника сплати позначеної грошової суми.

2.         Депозитні гроші - система спеціальних розрахунків між банками на основі банківських переведень з одного рахунка на інший.

3.         Банкнота - основний вид паперових грошей

4.         Чек - наказ власника поточного рахунка банку про виплату зазначеної в ньому суми пред'явнику.

5.         Електронні гроші - система банківських розрахунків за допомогою ЕОМ

Сучасний грошовий обіг - сукупність коштів, що виступають у 2-х формах: наявній і безготівковій.

6.         Депозити - грошові внески юридичних і фізичних осіб у комерційні банки в наявних чи безготівкових формах для зберігання на визначених умовах.

7.         Трансакційні депозити - гроші з цих депозитів без попередження банку можуть бути переведені третіми особам у вигляді платежів за згодою.

Готівка сильно уступає в обсязі коштам на рахунках (банкноти і розмінна монета складають приблизно 10% усіх коштів).

Розмаїтість коштів приводить до проблеми виміру грошової маси.

Для кількісного і якісного виміру грошової маси використовується показник рівня ліквідності активів.ліквідність

Т

наявні гроші

V вклади в банк

/^^золоті прикраси

^4^/     земля

                   7^~~        завод      ^

дохідність Ранжирування фінансових активів за ступенем ліквідності.

Кількість грошей у країні контролюється державою (монетарна політика). На практиці цю функцію здійснює Центральний банк.

Для виміру грошової маси використовуються грошові агрегати. Так НБУ визначає чотири агрегати грошової маси: М0, Мі, М2, М3

М0 - наявність поза банками.

М] = М0, + поточні депозити (до запитання) + гроші на розрахункових рахунках.

М2, = М]+ термінові депозити + гроші Держстраху + валютні заощадження.

Агрегат М 2називається «гроші в активах» чи «майже гроші»

«Квазі гроші» (М2 - Мі) - це активи, що не функціонують безпосередньо як засоби платежу, однак можуть швидко і без значних фінансових витрат перетворюватися в готівку чи трансакціонні депозити (тобто ощадні і термінові депозити).

М3 =М2, + гроші клієнтів по трастових операціях банків.

Траст - система довірчого керування майном, цінними паперами, фірмами і т.д.

Велика питома вага агрегату М} в агрегаті М3 у структурі грошової маси в Україні пояснюється вузьким спектром активів, що здатні виконувати функцію заощадження цінності протягом тривалого періоду, а також високим рівнем інфляції.

Основу всієї грошової маси країни складають гроші високої ефективності - банкноти, монети і депозити комерційних банків

у Центральному банку (Національному банку), тому їх називають грошовою базою.

Загальний розмір грошової бази країни в кожен момент можна визначити за балансом Центрального банку (Національного банку):

Актив

1.         Валютні резерви (золото й іноземна валюта).

2.         Цінні папери.

3.         Кредити комерційних банків.

4.         Кредити уряду.

5.         Інші активи. Пасив

 

1.         Готівка в обігу.

2.         Депозити комерційних банків.

3.         Депозити уряду.

4.         Інші пасиви.

Як засіб платежу може використовуватися тільки готівка в обігу.

Депозити комерційних банків не є грошима, але служать резервами грошової системи.

Кількісна теорія грошей визначає попит на гроші за допомогою рівняння обміну:

MV = PY, де

М - кількість грошей у звертанні;

V         - швидкість обороту грошей;

Р - рівень цін (індекс цін);

Y         - обсяг випуску.

Передбачається, що швидкість обороту - величина постійна. Однак з часом вона може змінюватися, наприклад, у зв'язку з упровадженням нових технологічних засобів у банківських установах, що прискорюють систему розрахунків.

За умови сталості V, зміна М повинна викликати пропорційну зміну номінального ВВП (P,Y). Але, відповідно до класичної

теорії, реальний ВВП (Y) змінюється повільно і тільки при зміні величини факторів виробництва і технології.

Можна припустити, що Y змінюється з постійною швидкістю, а на коротких відрізках часу - постійний. Тому коливання номінального ВВП будуть відбивати, головним чином, зміни рівня цін. Зміна М не відбиває впливу на реальні величини, а відіб'ється на коливаннях номінального ВВП. Це явище одержало назву «нейтральності грошей».

Сучасні монетаристи, підтримуючи цю концепцію для опису довгострокових зв'язків, визнають вплив пропозиції грошей на реальний ВВП у короткостроковому періоді.

За правилом монетаристів держава повинна підтримувати темп росту грошової маси на рівні середніх темпів росту реального ВВП, тоді рівень цін в економіці буде стабільний.

Використовується й інша форма рівня обміну MV = PY :

М = kPY, де

1          .

к= — - величина, зворотна швидкість обороту грошей.

у

к - показує частку номінальних грошових залишків М в доході (PY), чи на скільки грошових одиниць змінюється грошовий попит при зміні доходу на грошову одиницю.

Кембріджське рівняння припускає наявність різних видів фінансових активів з різною прибутковістю (а не тільки М0 чи Mi) і можливість вибору між ними, при рішенні в якій формі зберігати дохід.

Звичайно розглядають реальний попит на гроші:

М     = (—)   = кї   де Р

м

величина   —   -   «реальні   запаси   коштів»   чи   реальних

грошових залишків.

Кейнсіанська теорія попиту на гроші - теорія переваги ліквідності - виділяє три мотиви, що спонукають людей зберігати частину грошей у вигляді готівки:

1.         Трансакційний мотив (потреба готівки для поточних угод).

2.         Мотив обережності (збереження визначеної суми готівки на випадок непередбаченої обставини в майбутньому).

3.         Спекулятивний мотив (намір приберегти деякий резерв, щоб з вигодою скористатися).

4.         Спекулятивний попит на гроші заснований на зворотній залежності між ставкою % і курсом облігації.

Облігація - цінний папір на пред'явника, що випускається державою чи AT, за якою її власнику сплачується визначений річний %.

Попит на облігації росте, що веде до скорочення запасу готівки, тобто попит на готівку знижується. Таким чином, очевидна зворотна залежність між попитом на гроші і ставкою %.

ш   = - пг,

Узагальнюючи 2-а підходи - класичний і кейнсіанський, можна виділити такі фактори попиту на гроші:

•          рівень доходу;

•          швидкість обороту грошей;

•          ставка %.

Класична теорія зв'язує попит на гроші головним чином з реальним доходом. Кейнсіанська теорія попиту на гроші вважає основним фактором ставку %.

Збереження грошей у вигляді готівки зв'язане з визначеними витратами. Вони дорівнюють %, який можна було б одержати, поклавши гроші в банк чи використавши їх на покупку інших фінансових активів, що приносять дохід.

Чим вища ставка %, тим більше ми втрачаємо потенційного доходу, тим нижчий попит на готівку:

ш    = - пг, де

h - коефіцієнт чутливості грошового попиту до зміни ставки %, що показує, на скільки грошових одиниць змінюється грошовий попит при зміні % ставки на один пункт. г - ставка %.

Сукупний попит - це реальна грошова маса, що необхідна економічним суб'єктам для поточних угод і як резерв.

Функцію грошового попиту можна записати: Md = L(RY) = kY - hr.

Звідси зміна грошового попиту:

AM    = кАЇ — НАг.

Функція попиту на гроші показує, що при будь-якому рівні доходу величина попиту буде падати з ростом ставки % і навпаки.

Збільшення рівня доходу відіб'ється зрушенням кривої попиту на гропп м вправо на величину кАї .

г

 

М 2

М/Р

Крива попиту на гроші

Пропозиція грошей не залежить від процентної ставки, a може змінитися Національним банком відповідно до цілей монетарної політики. Тому в графічній моделі пропозиції грошей ії крива представлена вертикальною лінією.

 

(М/Р)і        (М/Р)г м/р Модель грошового ринку

 

і

г          І           м         Msi      ►        Msi

                        W       

           

           

Гі                                чТі                  

Г2                               Т2

            1

рисунку похила лінія м - це крива сукупного попиту на гроші. її особливість у тому, що вона зміщена вправо від вертикальної осі на визначену відстань (див. стрілку).

Такий здвиг відбиває величину попиту на гроші угод, що не залежить від % ставки. Завдяки цьому крива М відбиває весь попит на гроші.

М і - це первісна крива пропозиції грошей. Перетинання кривих М і М і у к. Ті говорить про рівновагу на грошовому ринку при рівноважній ставці % на рівні гг.

Якщо допустити, що Національний банк збільшить пропозицію грошей, то крива переміститься в положення М2. При даній ставці % рівновага порушується: М2 > М- Однак ринок прагне до рівноваги. Механізм відновлення рівноваги буде таким:

•          перевищення   пропозиції  над   попитом   викликає   появу надлишкових грошей, що йдуть на придбання облігацій.

•          надлишок   грошей   збільшує   попит   на   облігації,   що приводить до росту їхніх цін;

•          ріст цін на облігації викликає зниження процентної ставки, що випливає з формули:

г =процентний дохід / ціна облігаціїх 100%,

де процентний дохід є фіксованою величиною. Тому, у випадку росту цін на облігації процентна ставка падає. На рисунку вона зменшиться до г2, що збільшить попит на гроші до рівня пропозиції грошей і зрівноважить грошовий ринок.

Банківська система і пропозиція грошей.

Національний банк регулює пропозицію грошей через комерційні банки, що виконують 2-і основні функції:

1.         Залучення грошей на депозит.

2.         Надання позичок і здійснення інвестицій.

Гроші, притягнуті на депозит, формують загальні резерви банківської системи (TR), які підрозділяють на 2-і частини:

TR = LR+ER, де

LR - обов'язкові резерви. їхня величина визначається відповідно до норми обов'язкового резервування (1г), рівень якої регламентується Національним банком щодо депозитів (Д).

Обов'язкові резерви:

LR = ІгД, де

ER - надлишкові резерви. Різниця між загальними резервами (притягнутими депозитами) і обов'язковими резервами:

ER = TR - LR чи ER = Д- LR.

Надлишкові резерви використовуються для проведення комерційними банками активних операцій: надання позичок і здійснення інвестицій.

Головна особливість комерційних банків полягає в тому, що залучаючи на депозит визначену суму грошей, вони завдяки кредитуванню й інвестуванню створюють нові депозити («створюють гроші»).

Це значить, що між первісним приростом депозитів і заново створеними депозитами існує не проста, а множинна, тобто мультиплікативна залежність.

Механізм збільшення депозитів розглянемо за допомогою таблиці.

Таблиця.

 

Банки  Приріст

депозитів       Приріст обов'язкових резервів        Приріст позичок

№ 1     100      20        80

№2      80        16        64

№3      64        12,8     51,2

Інші банки      256      51,2     204,8

Усього            500      100      400

У даній таблиці виходимо з того, що комерційні банки тримають резерви в точній відповідності з резервними вимогами, тобто згідно з нормою обов'язкового резервування, що дорівнює 20%, а надлишкові резерви використовуються тільки для надання позичок.

Припустимо, що депозити банку №1 збільшилися на 100грн. 3 цієї суми він 20грн залишає в обов'язкових резервах. Інші -

80грн - надлишкові резерви - банк використовує для надання позичок і втрачає їх. Позичальник кладе отримані гроші (80грн) на свій рахунок у банк №2, у результаті чого на цю суму збільшуються загальні резерви. Тепер пропозиція грошей: 100+80=180, з яких 80грн - це заново створені гроші.

Банк №2, у свою чергу, 20%, тобто 16 грн залишає в обов'язкових резервах, a 64 грн використовує для видачі кредитів, збільшуючи пропозицію грошей ще на 64грн.

Так як у кожному наступному банку приріст депозитів зменшується, порівняно з попереднім, то процес багаторазового розширення банківських депозитів має межу.

Для банківської системи в цілому створення депозитів припиняється тільки тоді, коли надлишкові резерви будуть вичерпані (ER = 0).

Здатність банківської системи примножувати первісний приріст депозитів визначається депозитним мультиплікатором (т J:

1

гг - резервна норма (загальна) чи норма банківських резервів

LR + ER

д

так як в нашому прикладі ER =0, то резервна норма дорівнює нормі обов'язкового резервування:

Іг • Д    ,

гг =      — Іг — 20%

Д

1

це значить, що ти =       = 5, тоді приріст депозитів:

0,2       ґ  ґ

АД = Д•md =100-5 = 500 грн. Це справедливо для банків, що дотримують резервних вимог, тобто гг = Іг.

Однак, з метою підвищення рівня своєї ліквідності банки можуть тримати невикористаною і деяку частину надлишкових ресурсів.

За цих умов загальна резервна норма зростає: гг = Іг +ег,

де er - норма надлишкових резервів:

ER єг = —

д

У результаті цього депозитний мультиплікатор зменшується.

Допустимо, що ег = 5%, тоді гг =25%, a md=4. За таких умов приріст депозитів складе 400грн.

Збільшення депозитів збільшує пропозицію грошей. Однак, зв'язок між ними може бути різним.

Якщо приріст депозитів банківської системи відбувається за рахунок грошової емісії (дисконтних позичок Національного банку чи продажу йому державних цінних паперів), то пропозиція грошей збільшується адекватно збільшенню депозитів:

ДМ* = АД = АД ■ md,

однак, приріст депозитів банківської системи може забезпечуватися і приватним сектором (домогосподарства, підприємства). Типовим джерелом первісного приросту депозитів є внески населення. У цьому випадку депозити збільшуються за звичайною формулою:

АД = АД ■ md.

А приріст пропозиції грошей (заново створені гроші) буде менше на величину первісного приросту депозитів, тому що він був здійснений за рахунок перетворення готівки в безготівкові гроші:

AMS = АД - АД.

Якщо замість дД підставити АД-тй, то збільшення пропозиції грошей, викликане внесками приватного сектора визначиться за формулою:

Mds = t^(md -1).

Дотепер ми розглядали спрощену модель пропозиції грошей, що складається тільки з банківських депозитів, тобто М=Д,

У дійсності, пропозиція грошей, крім банківських депозитів, включає також готівку:

M   = CM + Д, де

СИ— готівка.

Повна модель пропозиції грошей відрізняється від спрощеної не тільки змістом. Вона породжує 2-а канали вилучень із грошей, що надходять у комерційні банки:

1.         Виплата позичальникам частини засобів у вигляді готівки;

2.         Відрахування в резерви такої частини засобів, що необхідна для підтримки депозитів.

За цих умов пропозиція грошей виглядає інакше:

AM   -AH -m

m

де

H - грошова база (гроші підвищеної ефективності).

Вона складається з готівки і загальних банківських резервів:

Н=СИ+ TR.

mm - грошовий мультиплікатор - відношення пропозиції грошей до грошової бази:

М mm = —— Н

Грошовий мультиплікатор можна представити через відношення готівка - депозити сг (коефіцієнт депонування) і резерви - депозити гг (норму резервування):

СИ + Д

m =     

СИ + 77?'

Розділимо почленно чисельник і знаменник правої частини рівняння на Д (депозити):

сг + 1 ш = ^^,де

СГ + ГГ '

СИ сг=~т - коефіцієнт депонування, Д

TR

гг = — - норма резервування.

Д

Величина сг визначається головним чином поведінкою населення вирішує, у якій пропорції будуть знаходитися готівка і депозити.

Величина гг залежить від норми обов'язкових резервів, встановленої Національним банком і від величини надлишкових резервів, що комерційні банки припускають тримати понад необхідну суму.

Тепер пропозицію грошей можна представити як:

„.,,       сг + 1     тт

М   =   Н

сг + гг

Грошово-кредитне регулювання економіки здійснює Національний банк за допомогою монетарної політики. Цілі монетарної політики поділяються на кінцеві (економічний ріст, повна зайнятість, стабільність цін) і проміжні (грошова пропозиція, процентна ставка, валютний курс). За допомогою проміжних цілей Національний банк впливає на кінцеві цілі.

Основною проміжною метою є пропозиція грошей. На її динаміку Національний банк впливає трьома головними методами:

1.         Операції з державними цінними паперами: - Національний

банк купує державні облігації у юридичних і фізичних осіб чи

продає їх.

При купівлі облігацій їхні продавці одержують гроші, на величину яких збільшується грошова база. Протилежний результат досягається при продажу облігацій.

2.         Зміна норми обов'язкових резервів. При підвищенні цієї

норми зменшується грошовий мультиплікатор, що відповідно

зменшує вплив грошової бази на пропозицію грошей і навпаки.

3.         Зміна дисконтної ставки, відповідно до якої Національний

банк надає кредити комерційним банкам (регулює попит

комерційних банків на свої кредити).

Залежно від умов функціонування економіки Національний банк може використовувати різну політику.

Так, в умовах неповної зайнятості, коли виникає необхідність стимулювати ділову активність, застосовується політика дешевих грошей. 3 цією метою збільшується пропозиція грошей і завдяки цьому зменшується процентна ставка.

В умовах інфляційного росту, коли стримується ділова активність, застосовується політика дорогих грошей (зменшується пропозиція грошей і підвищується процентна ставка).

Основною функцією монетарної політики є антиінфляційна. Згідно з рівнянням: РУ= MV, ціна це функція: P=F(M, V, Y), головним показником якої є М - грошова маса, що контролює Національний банк. В умовах економічного росту і невисокої інфляції цін він, регулюючи М і прогнозуючи У и V, забезпечує визначений рівень інфляції.

Найбільш складною є антиінфляційна діяльність Національного банку в умовах стагфляції. Щоб стримати інфляцію, він повинен застосувати політику дорогих грошей. Однак, така політика одночасно може привести до ще більшого падіння виробництва. Тому перед монетарною політикою стає альтернатива: стримування інфляції чи підвищення рівня зайнятості. За різних умов ця альтернатива зважується по-різному.

Дотепер розглядалися умови рівноваги окремо на товарному і грошовому ринках. У дійсності, економічна рівновага - це рівновага на двох ринках одночасно.

Аналітичним способом об'єднання 2-х ринків в умовах рівноваги є модель IS-LM. Двома її складовими є: крива IS (інвестиції - заощадження) і крива LM (ліквідність - гроші).

Модель IS-LM дозволяє знайти такі сполучення ринкової ставки r і дохода Y, при яких одночасно досягається рівновага на товарному і грошовому ринках.

У випадку стабільних цін і=г.

Крива IS - крива рівноваги на товарному ринку. Вона представляє геометричне місце крапок, характеризуючих усі комбінації Y та г, що одночасно задовольняють тотожності доходу (Y = C + ... + G), функціям споживаня (С = C0+c'(Y -Т))} інвестицій (I - І0 -br).

Криву IS можна побудувати на основі синтезу моделі «кейнсианський хрест» і графіка інвестиційного попиту.

Графічний висновок IS із «хреста» Кейнса.

 

r A

r2

rl

 

I2(r2)    Іі(гі)

 

► I

 

Кейнсіанський xpecrY=E

Е]

Y2       Y]

 

Крива рівноваги на товарному ринку

Припустимо, що процентна ставка виросла з г? до г2. Відповідно    до    інвестиційної    функції    (І=Ід-вг),    інвестиції

СКОрОТЯТЬСЯ 3 І](Г]) ДО І2ІТ2).

Це викликає зменшення сукупних витрат з Е] до Е2 і доходу з Y ] до В2 («кейнсіанський хрест»).

Крива IS об'єднає ці зміни. Вона здобуває вигляд від'ємної похилої лінії, що говорить про зворотну залежність між процентною ставкою (r) і доходом (Y).

Виведемо алгебраїчну модель кривої IS, спираючись на рівняння:

1.         Y = Е

2.         Y - С + 1+ G

3.         С = С0 +с (Y-T) чи С = С0 +с (l-t)Y

4.         I=I0-br

5. G=Go

Об'єднаємо рівняння в одне:

Y = С0 + с (1 - t)Y + І0 —Ьг + G0j

Y-с (1 -t)Y = С0 +10 + G0 —br.

Розв'язавши рівняння відносно Y, одержимо:

Сп +Іп +Gn    1

Y =      вг

1—с'(1 —0      1 —с'(1 —0

Со+ Іо+ Go=f,

1

те =    

1 - с'(1 - і) '

У=те(1 -Ь г) - функція кривоі lb .

Під впливом збільшення G чи зниження Т, крива IS зміщується вправо. Зміна податкових ставок (t) змінює і кут її нахилу. У довгостроковій переспективі кут нахилу IS може бути змінений за допомогою політики доходів, так як у високозабезпечених родин с' відносно нижче, ніж у малозабезпечених.

Крива LM - крива рівноваги на грошовому ринку. Вона фіксує всі комбінації У та г, що задовольняють функції попиту на гроші (Md =kY —h-r) при заданій Національним банком величині пропозицп грошеи м.

В усіх точках кривої LM попит на гроші дорівнює їхній пропозицп (м=м).

 

 

Y=E

r2

rl

M/P     M/P     Yi        Y2

Крива рівноваги на грошовому ринку

 

Припустимо, що дохід збільшився з ¥] до Y2- Це збільшує попит на гроші (м і), що переміщує його криву вправо (м2) і підвищує ставку % від г? до г2. Крива LM поєднує ці зміни. Вона здобуває від позитивної похилої лінії, що говорить про існування між У и г, прямої залежності.

Виведемо алгебраїчну модель кривої LM на підставі рівняння рівноваги на грошовому ринку.

Згадаємо, що функція попиту на гроші:

м = kY - h-r

Тоді рівновага на грошовому ринку:

Ms=kY -hr.

 

к

1

м

■ Y

hr=kY-М\тоді г~ ,      ,

п          п

(відносно г)

1          h

kY =Ms +hr, тоді Y = y-M   +T'r

к          к

kY  (відносно Y)

 

функція кривої LM

функція кривої LM

 

k Коефіціент T характеризує кут нахилу кривої LM, щодо осі

Y,   що   аналогічно   куту   нахилу   IS   визначає   порівняльну ефективність фіскальної і монетарної політики.

Збільшення пропозиції грошей Мs чи зниження рівня цін Р зрушує криву ХМвправо.Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_5d4fe3b8767b02e40b913b8a68192653, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0