Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_23b4fa12bad3800abc18b0e1a82d6134, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.7. Держава в системі макроекономічного регулювання : Економічна теорія : Бібліотека для студентів

3.7. Держава в системі макроекономічного регулювання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 

магниевый скраб beletage

Ключовим у макроекономіці є питання про те, які механізми -ринкові чи державні - здатні більш ефективно підтримувати в економіці повну зайнятість.

Прихильники класичної теорії відстоюють думку, що повна зайнятість - це норма ринкової економіки. Неповна зайнятість не є внутрішнім продуктом ринку, а виникає під впливом випадкових, зовнішніх стосовно ринкової економіки факторів (війни, політичні перевороти, стихійні лиха). Якщо це відбувається, то ринок може швидко відновити повну зайнятість без державного втручання.

Однак, положення класичної теорії про здатність ринку швидко відновити повну зайнятість суперечить реальній економіці.

Досвід багатьох країн свідчить про те, що економіка досить часто і тривалий час може знаходитися в умовах неповної зайнятості і без державного втручання не здатна швидко вийти з цього положення.

Уперше такого висновку дійшов видатний англійський економіст Д.М. Кейнс. У період світової економічної кризи (1929-193 Зрр), який ввійшов в історію за назвою «Велика депресія», він критикував класичну теорію, висунувши альтернативну, яка стала називатись «кейнсіанською теорією».

Кейнс вважав, що періодичні повторення спадів і депресій, які супроводжуються значним безробіттям, є не випадковістю, a закономірною рисою ринку в умовах вільної конкуренції. Ці явища він пояснив двома обставинами:

-          нестабільністю сукупного попиту - при збільшенні доходу домогосподарств їх гранична (гранична) схильність до споживання зменшується - («основний психологічний закон» Кейнса), що веде до падіння виробництва, зменшення схильності до інвестування;

-          ціни і заробітна плата не є гнучкими в короткостроковому періоді і не можуть знижуватися в умовах падіння сукупного попиту, падає тільки обсяг виробництва і зайнятість.

Кейнсіанці доходять висновку про необхідність державного втручання в економіку.

Основним методом стимулювання сукупного попиту кейнсіанці вважають фіскальну політику на основі збільшення державних закупівель, трансфертів і зниження податків.

У моделі економічного кругообігу, податки називаються чистими: - уряд одержує податки (AT), з одного боку, а з іншого боку - здійснює поворотні платежі у формі трансфертів (TR), отже, уряд одержує тільки чисті податки:

Т=АТ-Т.

Роль держави в системі макроекономічного регулювання:

•          перерозподільча функція в економіці: - змінюючи рівень податків і трансфертів, держава не розподіляє сукупного дохіду між приватним сектором і виробництвом суспільних благ і послуг.

•          стабілізуюча функція - змінюючи обсяги державних закупівель і рівня чистих податків, держава цілеспрямовано впливає на сукупні витрати і рівень виробництва.

Розглянемо зміну моделей економічної рівноваги під впливом держави.

1. Модель «витрати - випуск»:

Згадаємо, що в закритій економіці сукупні витрати: Е=С+І. 3     появою     держави     сукупні     витрати     доповнюються державними закупівлями:

E=C+I+G, тоді економічна рівновага:

Y = С +1 + G.

Ця модель відрізняється від аналога в умовах закритої економіки не тільки державними закупівлями, a і величиною особистого споживання.

Приватна закрита економіка: - функція споживання:

С = C„+cY . и

3 урахуванням держави, особистий наявний дохід (DI) зменшується на величину чистих податків (тому що податки перевищують трансферти).

Функція споживання набере вигляду:

С = С0 + с (Y - Т). Функцію чистих податків можна записати:

Т = іУ, де

t - середній чи граничний коефіцієнт податків;

Т          AT

t=77   чи ?'=ТТ7-

У         АУ

Тоді.

С - С0+с (1 - t)Y.

Отже, поява податків і трансфертів зменшує споживання при будь-якому рівні доходів.

2. Перейдемо до моделі «вилучення-ін'єкції». За відсутності держави рівновага в цьому випадку: S=I. 3 урахуванням держави вивільнення з економічного кругообігу доповнюється чистими податками, а ін'єкції - державними закупівлями. Тоді:

S + Т = I + G.

За умови приватної економіки закритого типу заощадження дорівнюють:

S = Y-С.

3 появою держави приватні заощадження зменшуються на величину чистих податків:

S-Y — С — Т.

Одночасно з приватними заощадженнями з'являються і державні   заощадження,   які   визначаються   як   різниця   між

доходами   держави   у   формі   чистих   податків   і   державним споживанням:

S  = Т - С

q          q •

Крім цього, з'являються і державні інвестиції (Ід), що разом з державним споживанням (Cq) формують державні закупівлі:

G=Cq+Iq

Якщо в модель економічної рівноваги, побудованої як тотожність між сумою вивільнень і ін'єкцій S+T=I+G, підставити нові значення приватних заощаджень, а державні закупівлі представити сумою державного споживання й інвестування, то одержимо:

Y -С - Т+ = I+ С +1

q          q ■

Перенесемо державні споживання в ліву частину рівняння, члени якого згрупуємо так:

(Y- С-Т) + (Т -С ) - I +1   де

(Y-C-T) - приватні заощадження; (Т -Cq) - державні заощадження.

Сума приватних і державних заощаджень дорівнює національним заощадженням, які в умовах змішаної економіки закритого типу дорівнюють національним інвестиціям.

Якщо розкрити дужки, то можна записати:

Y-С-С =1+1

q          q ■

Вирішальну роль в економіці відіграють приватні інвестиції. Тому більше значення має рівновага між приватними інвестиціями і національними ресурсами, які спрямовані на їхнє фінансування.

Вирішимо рівняння відносно I:

(Y - С - Т) + Т - (С +/) = /, так як

(Cq +Ig) - це державні закупівлі, то рівняння набере вигляду:

(Y — С — Т) + (Т — G) — I, де (Т -G) - сальдо державного бюджету.

У цій формулі ліва частина рівняння відображає величину внутрішніх фінансових ресурсів приватного інвестування, яка менша національних заощаджень на величину державних інвестицій. Якщо Ід=0, то внутрішні фінансові ресурси приватного інвестування дорівнюють національним заощадженням.

В умовах змішаної економіки закритого типу економічна рівновага по методу «вивільнення-ін'єкції» - це рівновага між приватними інвестиціями і тією частиною національних заощаджень, що йде на їх фінансування.

Обидва варіанти моделі економічної рівноваги по методу «вивільнення - ін'єкції» є тільки іншим вираженням моделі економічної рівноваги по методу «витрати-випуск»

Щоб у цьому переконатися, розкриємо дужки в 2-х варіантах моделі «вивільнення - ін'єкції»:

Y — СТ + ТС =1 + 1  =>Y = I + I+C+C>

Y-C-T + T-G = I^Y = I + C + G.

Після скорочень і розв'язання цих рівнянь відносно Y одержимо формулу, яка є моделлю економічної рівноваги по методу «витрати - випуск»

Y = С +1+ G.Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_23b4fa12bad3800abc18b0e1a82d6134, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0