Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.4. Загальна макроекономічна рівновага: модель сукупного попиту та сукупної пропозиції : Економічна теорія : Бібліотека для студентів

3.4. Загальна макроекономічна рівновага: модель сукупного попиту та сукупної пропозиції


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 

Загрузка...

Сукупний попит - сума усіх витрат на кінцеві товари і послуги, зроблені в економіці.

Він відбиває зв'язок між обсягом сукупного випуску, на який пред'явлений попит і загальний рівень цін в економіці.

При відсутності обмежень з боку виробництва, а також при відсутності сильної інфляції ріст сукупного попиту стимулює збільшення обсягу випуску і зайнятості, роблячи незначний вплив на рівень цін.

Якщо економіка близька до стану повної зайнятості, ріст сукупного попиту викликає не стільки збільшення обсягу випуску(тому що всі потужності задіяні), скільки ріст цін.

Крива сукупного попиту AD показує кількість товарів і послуг, що споживачі готові придбати при кожнім рівні цін.

Рух уздовж кривої AD відображає зміну сукупного попиту в залежності від динаміки загального рівня цін.

Найбільш просте вираження цієї залежності можна одержати з рівняння кількісної теорії грошей:

MV=PY, звідси

MV      MV

Р=   v     чи   В=    7Г, де

ї           Р

Р - рівень цін в економіці (індекс цін); Y - реальний обсяг випуску, на який пред'явлений попит; М- кількість грошей в економіці; V— швидкість звертання грошей.

Від'ємний похил кривої AD припускається: чим вище рівень цін Р, тим менше товарів і послуг, на який пред'явлений попит. Цінові фактори, що визначають сукупний попит:

•          ефекти процентної ставки;

•          ефекти багатства;

•          ефекти імпортних закупівель.

Наприклад, ріст цін збільшує попит на гроші, збільшуючи %-ну ставку, що у свою чергу скорочує витрати економічних агентів,

зв'язані   з   одержанням   кредиту,   а  виходить,   знижує   обсяг

сукупного попиту р

 

Q

Крива сукупного попиту

Ріст цін знижує також реальну купівельну спроможність накопичених фінансових активів з фіксованою вартістю (облігації, термінові рахунки), що робить їхніх власників біднішими і спонукає до скорочення витрат.

Ріст цін усередині країни при стабільних цінах на імпорт, перекладає частину попиту з внутрішніх товарів на імпортні і скорочує експорт, що також знижує сукупний попит.

Нецінові фактори, що впливають на сукупний попит: - усе, що впливає на: споживчі витрати домашнього господарства; інвестиційні витрати фірми; державні витрати; чистий експорт; добробут споживачів; датки, %-ні ставки; субсидії; пільгові кредити інвесторам; коливання валютних курсів; умови на зовнішніх ринках

Рівняння кількісної теорії грошей також дає 2 нецінових фактори:

-          пропозиція грошей М;

-          швидкість їхнього обертання V.

Під впливом нецінових факторів крива сукупного попиту AD переміщується:

-          вправо вгору, коли попит зростає (AD—>AD})

-          уліво вниз, коли попит зменшується (AD—>AD2)

p

 

AD

 

AD2

 

ADi

 

Q Сукупна пропозиція: кейнсианська модель.

Сукупна пропозиція - це загальна кількість кінцевих товарів і послуг, наявних в економіці (у вартісному вираженні).

Це поняття часто використовується як синонім ВВП.

Крива сукупної пропозиції AS (aggregate supply) - показує який обсяг сукупного випуску може бути запропонований на ринок виробниками при різних значеннях загального рівня цін в економіці.

Форма кривої AS інтерпретується по-різному у класичній кейнсианській школі. Це залежить від того, чи враховуємо ми зміни за короткий відрізок часу, чи за більш тривалий період.

Кейнсіанська модель розглядає функціонування економіки на коротких відрізках часу.

Графічно узагальнена крива сукупної пропозиції виглядає.

 

Р

 

AS

 

 

 

AS1

 

AS2

 

Q

Крива сукупної пропозиції

Горизонтальний: кейнсіанський відрізок показує зміни в обсязі виробництва в умовах неповної зайнятості при постійних цінах (депресивний стан економіки).

Проміжний: висхідний відрізок показує зміни в обсязі виробництва в умовах, що наближаються до повної зайнятості, коли збільшення ВВП супроводжується ростом цін.

Вертикальний: класичний відрізок показує зміни в обсязі ВВП при умовах повної зайнятості: додаткове збільшення ВВП не відбувається, а спостерігається інфляційний ріст цін.

Цінові фактори, що впливають на сукупну пропозицію:

1.         зміна %-ої ставки;

2.         зміна рівня цін.

Під впливом цінових факторів, зміна в сукупній пропозиції зображується рухом по кривій AS. Нецінові фактори

1.         Зміна цін на ресурси:

-          наявність власних ресурсів;

-          ціни на імпортні ресурси;

-          співвідношення    на   ринку    національних    і    імпортних

ресурсів.

2.         Зміна в технології;

3.         Зміна в оподатковуванні.

Під впливом нецінових факторів AS переміщується:

а)         уліво вгору, якщо сукупна пропозиція скорочується в

результаті збільшення витрат виробництва (AS—>ASi);

б)         вправо вниз, якщо сукупність пропозиції росте (AS—>AS2)

Точка перетинання кривої сукупного попиту AD і кривої

сукупної пропозиції AS - точка рівноваги, що визначає рівноважний рівень цін (РА) і рівноважний реальний обсяг національного виробництва (Qa)-

 

 

p

PA

 

QA

 

Q