Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
1.4.3. Виробничий ризик : Еекономічні ризики та методи їх вимірювання : Бібліотека для студентів

1.4.3. Виробничий ризик


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 

Загрузка...

Виробничий ризик — це імовірність збитків чи додаткових витрат, пов’язаних із перебоями чи зупинкою виробничих процесів, порушенням технології виконання операцій, низь-кою якістю сировини чи роботи персоналу і т.п.

До основних причин виробничого ризику відносяться:

•          зниження намічених обсягів виробництва і реалізації продукції внаслідок зниження продуктивності праці, простою обладнання, втрат робочого часу, відсутності необхідної кількості вихідних матеріалів, підвищеного відсотка браку виробленої продукції;

•          зниження цін, за якими планувалося реалізовувати продукцію (послугу) у зв’язку з її недостатньою якістю, несприятливими змінами ринкової кон’юнктури, підвищенням попиту;

•          збільшення матеріальних витрат через перевитрату ма-теріалів, сировини, палива, енергії, а також за рахунок збільшення транспортних витрат, торгових витрат, на-кладних та інших додаткових витрат;

•          зростання фонду оплати праці за рахунок перевищення наміченої чисельності або виплат більш високого, ніж за-плановано, рівня заробітної плати окремим робітникам;

•          збільшення податкових платежів та інших відрахувань підприємства;

•          низька дисципліна постачань, перебої з паливом і елек-троенергією;

•          фізичний і моральний знос устаткування.

Л.І. Донець. Економічні ризики та методи їх вимірювання