Питання для поглибленого засвоєння знань


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 

Загрузка...

1.         На вирішення яких завдань спрямоване управління ризика-ми?

2.         Із яких стадій складається процес управління ризиками?

3.         У чому полягає змістовна характеристика стратегії уп-равління ризиком?

4.         Чим відрізняється стратегія управління ризиком від тактики і політики управління ризиком?

5.         Яку   роль   в   управлінні   ризиком   відіграють   інтуїція підприємця та інсайд?

Л.І. Донець. Економічні ризики та методи їх вимірювання

6.         У чому полягає сутність інтегрального методу факторного аналізу?

7.         Які правила застосовуються в ризик-менеджменті?

8.         У чому полягає сутність понять “об’єкт” і “суб’єкт” уп-равління ризиком?

9.         На засадах яких принципів грунтується управління ризика-ми?

10.  У чому полягають мета і завдання розроблення програми уп-равління ризиками?