Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Резюме : Еекономічні ризики та методи їх вимірювання : Бібліотека для студентів

Резюме


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 

магниевый скраб beletage

Методологія управління ризику припускає визначення за-гальних підходів: виявлення причин виникнення ризиків в економіці взагалі і специфічних причин виникнення ризиків зокрема; опис видів ризиків, створення їхньої класифікації; дослідження співвідношення невизначеності і ризику; оцінку ступеня ризику й ін.

Відповідно до принципу зменшуваних ризиків важливим засобом управління є процедура заміни ризиків, відповідно до якої ризик від впровадження нової техніки соціально прий-нятний, якщо її використання дає менший внесок у сумарний ризик, якому підлягають люди, порівняно з використанням іншої, альтернативної техніки, що вирішує те саме господарсь-ке завдання.

Управління ризиком це специфічна галузь менеджменту, яка вимагає знань предметної ділянки діяльності підприємства, страхової справи, аналізу господарської діяльності підпри-ємства, математичних методів оптимізації економічних завдань.

При виборі стратегії і прийомів управління ризиком часто використовується якийсь певний стереотип, який складається з досвіду і знань підприємця в процесі його роботи і є основою навичок у роботі. Наявність стереотипних дій дає менеджеру можливість у визначених типових ситуаціях діяти оперативно і найбільш оптимально. При відсутності типових ситуацій підприємець повинний переходити від стереотипних рішень до пошуків оптимальних для себе ризикових рішень.

Стратегія ризику-менеджменту — це мистецтво управління ризиком у невизначеній господарській ситуації, що грутується на прогнозуванні ризику і прийомів його зниження.

Для можливих варіантів стратегії підприємства по уп-равлінню ризиками необхідно мати довідкову інформацію за граничним значенням витрат, прийнятим підприємством по кожній із процедур управління ризиками.

Кожне підприємство має свої переваги і на основі цього виявляє ризики, яким може бути піддана. Вирішує, який рівень ризику для неї прийнятний, і шукає способи, як уник-нути небажаних ризиків. Подібні дії в економічній науці нази-ваються системою управління ризиками. Це особливий вид діяльності, спрямований на пом’якшення впливу ризиків на кінцеві результати діяльності підприємства.

Процес управління, незалежно від його конкретного змісту, завжди припускає одержання, передачу, перероблення і використання інформації. При цьому одержання надійної і достатньої в даних умовах інформації відіграє головну роль, оскільки воно дозволяє підприємцю прийняти конкретне рішення щодо дій в умовах ризику.

Головна мета складання програми управління ризиками — забезпечити умови успішного функціонування підприємства в умовах ризику — може бути досягнута шляхом рішення таких основних завдань: виявлення можливих економічних ризиків; зниження фінансових втрат, пов’язаних з економічними ризи-ками.