Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.8.3. Інформація з формування плану превентивних заходів : Еекономічні ризики та методи їх вимірювання : Бібліотека для студентів

5.8.3. Інформація з формування плану превентивних заходів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 

Загрузка...

Інформація з формування превентивних заходів включає:

•          вимоги й обмеження, які враховуються при формуванні плану превентивних заходів (до них можуть бути відне-сені, наприклад, вимоги про економічну доцільність проведення превентивних заходів, обов’язковості попе-реднього добору ризиків і т.ін. );

•          можливі обмеження щодо розміру сум, виділених підприємству як на окремий превентивний захід, так і на всі заходи (ці цифри повинні узгоджуватися менед-жером з керівництвом підприємства і/чи її фахівцями);

•          опис процедури (алгоритму) добору превентивних за-ходів, тобто процедури формування плану превентив-них заходів.

Результати етапу “Остаточне формування програми уп-равління ризиками” основної стадії розроблення і перегляду ПУР можуть бути представлені у вигляді табл. 5.10.

Таблиця 5.10

Результати етапу “Остаточне формування програми управління ризиками”

 

Зміст етапу     Результати етапу

Виділені ризики, що підпадають під план превентивних заходів         

Виділені ризики, що не підпадають під план превентивних заходів    

Методи управління ризиками, що застосовуються до конкретних ризиків (групами ризику)          

Перелічені для всіх ризиків значення імовірності настання витрат і можливого їх розміру   

Інформація зі значень основних характеристик ризику: імовір-ність настання витрат та їх можливий розмір, однорідність і кіль-кість аналогічних ризиків       

Перелічені з урахуванням упровадження ПУР значення можливих витрат (максимально можливих, найбільш імовірних та очікуваних)     

Перелік заходів і методів контролю за витратами           

Л.І. Донець. Економічні ризики та методи їх вимірювання

Відзначимо, що на значення обмежень щодо розміру за-собів, які виділяються на проведення окремого превентивного заходу чи всіх заходів, впливає загальна фінансова стратегія підприємства: чим вона ризикованіша, тим вище граничне зна-чення показника.