Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
1.4. Класифікація ризиків : Еекономічні ризики та методи їх вимірювання : Бібліотека для студентів

1.4. Класифікація ризиків


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 

Загрузка...

Складність класифікації ризиків полягає в їхньому різно-манітті. Існують певні види ризиків, дії яких піддані усі без ви-нятку організації, але поряд із загальними є специфічні види ризику, пов’язані з господарською діяльністю; ризик, пов’яза-ний з особистістю підприємця, ризик, пов’язаний з недостат-ністю інформації про стан зовнішнього середовища (рис. 1.4).

ЕКОНОМІЧНІ РИЗИКИ

1                      I                      I

Операційні ризики               Фінансові ризики                 Інвестиційні ризики

                        Ризик виникає при здій-сненні фінансових угод, виходить з того, що у фінансовому   підприєм-ництві   в   ролі   товару виступають         валюта, цінні папери, кошти                      

Комерційний            Процентний ризик   Інвестиційний

Ризик виникає в процесі реалізації товарів і по-слуг, зроблених чи куп-лених підприємцем                       Ризик утрат від зміни потоків    коштів         і портфельний ризик                    Представлені напрямами вкладення коштів. Якщо кошти вкладалися в осно-вні фонди, то існує ризик реальних інвестицій, а якщо у фінансові інстру-менти, то існує ризик портфельних інвестицій

Виробничий              Кредитний ризик                 Інноваційний

Пов'язаний з  виробницт-вом  продукції,  товарів  і послуг;    зі    здійсненням будь-яких видів виробни-чої діяльності, у процесі якої   підприємці   зіштов-хуються    з    проблемами неадекватного     викорис-тання сировини, зростан-ня    собівартості,    збіль-шення    втрат    робочого часу, використання нових методів виробництва

                                   Імовірність утрат, що виникають при вкладен-ні засобів у виробництво нових товарів і послуг, що, можливо, не знай-дуть очікуваного попиту на ринку

                        Валютний ризик                  

            Операційні       ризики, пов'язані з динамікою курсів валют, трансак-ційні      ризики      для транснаціональних компаній та економіч-ні валютні ризики   

Рис. 1.4. Види ризиків та їхня характеристика

Л.І. Донець. Економічні ризики та методи їх вимірювання

Виділяють дві групи ризиків: статичні (прості) і ди-намічні (спекулятивні).